ΔΕΗ: Σκέψεις για δημιουργία συστήματος «Τειρεσία»

Ο πρόεδρος της επιχείρησης, Γιώργος Στάσσης, καθιστά σαφές ότι η εποχή της ανοχής εκ µέρους της ∆ΕΗ αποτελεί παρελθόν: «Παράλληλα µε την ανακούφιση των πελατών µας, που αντιµετωπίζουν πραγµατική δυσκολία να αποπληρώσουν τα χρέη τους, θέτουµε ως πρώτη προτεραιότητα την αντιµετώπιση του φαινοµένου των στρατηγικών κακοπληρωτών. Στο πλαίσιο αυτό έχει ήδη δοθεί ρητή εντολή στον ∆Ε∆∆ΗΕ για εντατικοποίηση των αποκοπών σε πελάτες στους οποίους έχει διαπιστωθεί ότι συστηµατικά αποφεύγουν να πληρώνουν τους λογαριασµούς τους, συσσωρεύοντας µεγάλες οφειλές».

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι µετά την πρώτη περίοδο, κατά την οποία οι επιτελείς της ∆ΕΗ προσδοκούν να προσέλθουν και να διακανονίσουν τα χρέη τους χιλιάδες καταναλωτές, η επιχείρηση θα είναι πολύ αυστηρή, κόβοντας το ρεύµα σε όσους εµφανίζονται ασυνεπείς ή δεν εµφανίζονται καθόλου για να διακανονίσουν τις οφειλές τους.

Η ∆ΕΗ παραµένει ευαισθητοποιηµένη σε περιπτώσεις κοινωνικά αδύναµων οφειλετών και θα εξαντλεί κάθε δυνατότητα στήριξής τους στο πλαίσιο του νόµου, υποστηρίζει η εταιρεία, υπενθυµίζοντας ότι για τις ευάλωτες κοινωνικές οµάδες υπάρχουν συγκεκριµένες προβλέψεις στο πλαίσιο του Κοινωνικού Οικιακού Τιµολογίου. «∆εν µπορεί όµως από την άλλη να µείνουµε αδιάφοροι έναντι εκείνων που απλώς εκµεταλλεύονται τους αδύναµους και αποφεύγουν συστηµατικά τις υποχρεώσεις τους» λέγεται χαρακτηριστικά.

Η αυστηρότερη αντιµετώπιση των κακοπληρωτών συνδυάζεται και µε την πρόθεση του υπουργείου Περιβάλλοντος, σε συνεργασία µε τη Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας, να δηµιουργήσουν ένα νέο πλαίσιο που θα δυσκολεύει τη µετακίνηση από εταιρεία σε εταιρεία όσων έχουν οφειλές. Αυτό για να αποφευχθεί το φαινόµενο που έχει παρατηρηθεί να «φεσώνουν» κάποιοι τη ∆ΕΗ (για παράδειγµα), να πηγαίνουν σε άλλη εταιρεία προµήθειας, να αφήνουν και εκεί χρέη κ.ο.κ.

Οι σκέψεις που υπάρχουν είναι να δηµιουργηθεί ένα είδος «Τειρεσία» στον τοµέα του ρεύµατος, οπότε οι πρακτικές ενός καταναλωτή να είναι γνωστές σε όλους τους προµηθευτές ρεύµατος και να τυγχάνουν αντίστοιχης αντιµετώπισης.

Ακόµα ένα στοιχείο που πρέπει να έχουν υπόψη τους οι καταναλωτές, σχετικά µε τις νέες ρυθµίσεις της ∆ΕΗ, είναι ότι από εδώ και πέρα το πλαίσιο θα είναι ευνοϊκό για τους συνεπείς οφειλέτες, όχι όµως και για τους ασυνεπείς.

Συγκεκριµένα, απαραίτητη προϋπόθεση για να ισχύει η ρύθµιση είναι να εξοφλούνται στις καθορισµένες ηµεροµηνίες οι δόσεις και οι τρέχοντες λογαριασµοί (λογαριασµοί που εκδίδονται µετά τη ρύθµιση). Οποιος χάσει τη ρύθµιση, για να ενεργοποιηθεί εκ νέου θα πρέπει να καταβάλει τις ληξιπρόθεσµες δόσεις και τρέχοντες λογαριασµούς που εκδόθηκαν µε τη ρύθµιση. Εφόσον ο πελάτης είναι συνεπής στην εξόφληση του διακανονισµού, δικαιούται και την έκπτωση συνέπειας στους τρέχοντες λογαριασµούς.

Στην πράξη αυτό σηµαίνει ότι όσοι οφειλέτες της ∆ΕΗ ενταχθούν στην ρύθµιση και στην πορεία την αθετήσουν, όπως συνέβαινε κατά κόρον µέχρι σήµερα, δεν θα µπορούν να υπαχθούν ξανά σε αυτή και το επόµενο βήµα θα είναι η διακοπή της ηλεκτροδότησης.

Κατ’ ουσίαν επιχειρείται να µπει ένα τέλος στο γνωστό «µπες-βγες» στις ρυθµίσεις της ∆ΕΗ, καθεστώς που ισχύει εδώ και χρόνια. Αυτό που συνήθως συνέβαινε µέχρι τώρα είναι ότι ο οφειλέτης πληρώνει την προκαταβολή, προκειµένου να ενταχθεί στον τρέχοντα διακανονισµό, και παρότι έπειτα από µία-δύο δόσεις παύει να τον εξυπηρετεί, οπότε χάνει τη ρύθµιση, εντούτοις υποβάλλει εκ νέου αίτηµα και µπαίνει σε νέα ρύθµιση, έστω λιγότερο ευνοϊκή από την προηγούµενη.

Το νέο σύστημα

Όπως ανακοίνωσε η ∆ΕΗ, από την 1η Οκτωβρίου 2019 εφαρµόζει ένα νέο, απλούστερο και αυτοµατοποιηµένο σύστηµα διακανονισµού οφειλών, που όχι µόνο δίνει δυνατότητα σε εκατοµµύρια οφειλέτες να κάνουν µια νέα αρχή αλλά και δηµιουργεί τις προϋποθέσεις για ταχεία µείωση των συσσωρευµένων ληξιπρόθεσµων οφειλών προς την Επιχείρηση, που αγγίζουν τα 2,7 δισ. ευρώ.

Το νέο σύστηµα προβλέπει χαµηλότερες προκαταβολές σε σχέση µε ό,τι προβλεπόταν έως σήµερα: δεν θα υπερβαίνουν το 20% ή εναλλακτικά το 30% (αν επιλεγούν περισσότερες δόσεις) έναντι 40-50% έως σήµερα.

Ο οφειλέτης θα µπορεί εύκολα και γρήγορα από το σπίτι του να υπολογίσει την προκαταβολή και τη µηνιαία δόση του, µε βάση τον σχετικό πίνακα, ανάλογα µε το ύψος του ποσού που οφείλει.

deh.jpg

Η διαδικασία έγκρισης θα είναι αυτοµατοποιηµένη και θα γίνεται άµεσα στα καταστήµατα µε την υποβολή της αίτησης, ενώ αυτόµατα θα δίνεται η έγκριση και για τις τηλεφωνικές αιτήσεις που θα ξεκινήσουν την επόµενη εβδοµάδα. Η προκαταβολή για την ένταξη στη ρύθµιση θα είναι χαµηλότερη σε σχέση µε ό,τι προβλεπόταν έως σήµερα και δεν θα υπερβαίνει το 20% ή εναλλακτικά το 30% εάν επιλεγούν περισσότερες δόσεις (έναντι 40-50% έως σήµερα).

Ο πελάτης θα χρειάζεται να προσκοµίσει µόνο τον τελευταίο λογαριασµό του, την αστυνοµική του ταυτότητα και τον ΑΦΜ του. Επιπλέον από την Τρίτη 8 Οκτωβρίου 2019 θα µπορούν να υποβάλλονται αιτήσεις και τηλεφωνικά στο 11770.

Οι πελάτες που είναι ενταγµένοι στο Κοινωνικό Οικιακό Τιµολόγιο και όσοι είναι ενταγµένοι στο Μητρώο των Ευάλωτων Πελατών θα µπορούν να ρυθµίσουν την οφειλή τους, όπως και σήµερα, σύµφωνα µε τις προβλέψεις του Κώδικα Προµήθειας.

Οσοι πελάτες δεν έχουν πλέον σύµβαση µε τη ∆ΕΗ, αλλά έχουν ανεξόφλητους λογαριασµούς ρεύµατος, θα µπορούν να υποβάλουν αίτηµα για εξατοµικευµένη ρύθµιση, ανάλογα µε το ύψος της οφειλής και τις οικονοµικές τους δυνατότητες.

Ακολουθήστε το The Indicator στο Google news

Σχετικά Νέα