Τειρεσίας: 17 ερωτήσεις-απαντήσεις για την πλατφόρμα ΤΣΕΚ και τις υπηρεσίες που προσφέρει

Μία σειρά από ερωτήσεις και αναλυτικές απαντήσεις για τα Γραφεία Πίστης και την πλατφόρμα ΤΣΕΚ,.

Εκτός Τειρεσία όσες επιταγές τουριστικών επιχειρήσεων σφραγίζονται

Τροπολογία του Υπ.Οικονομικών κατατέθηκε στο νομοσχέδιο «Πλαίσιο χορήγησης μικροχρηματοδοτήσεων, ρυθμίσεις χρηματοπιστωτικού τομέα και άλλες διατάξεις».

Στα «σκαριά» νέος Τειρεσίας για χρέη σε τράπεζες, Δημόσιο, ΔΕΚΟ

Τη δημιουργία ενός φορέα που θα διαχειρίζεται όλες τις οφειλές των πολιτών σε τράπεζες, Δημόσιο.

ΔΕΗ: Σκέψεις για δημιουργία συστήματος «Τειρεσία»

Ο πρόεδρος της επιχείρησης, Γιώργος Στάσσης, καθιστά σαφές ότι η εποχή της ανοχής εκ µέρους.