Σχέδιο για υποχρεωτική ασφάλιση κτιρίων – Ποια αφορά

Η κυβέρνηση προωθεί νέα πρόταση για την υποχρεωτική ασφάλιση κτιρίων, σε ζώνες υψηλής τρωτότητας, ενώ.

Γεωργιάδης: Εξετάζεται η υποχρεωτική ασφάλιση κτηρίων

Η κυβέρνηση προωθεί νέα πρόταση για την υποχρεωτική ασφάλιση κτηρίων, σε ζώνες υψηλής τρωτότητας, ανέφερε.