Διατροφική ασφάλεια του πληθυσμού στις Κρίσεις

Η πρόσφατη υγειονομική κρίση που προκάλεσε ο SARSCοV-2 έφερε στην επιφάνεια, με τον πλέον δραματικό.