ΟTS Forum: Η ψηφιακή στρατηγική για την Τοπική Αυτοδιοίκηση

Με την ολοκλήρωση του 15ου OTS Forum, διοργανώνεται η ημερίδα αιρετών με τίτλο «Ψηφιακή στρατηγική.