Ισορροπίες μεταξύ εργοδοτών και εργαζομένων ενόψει ενός σκληρού χειμώνα 

Η συνάντηση του πρωθυπουργού με τους «κοινωνικούς εταίρους» σηματοδότησε την ουσία της κυβερνητικής προετοιμασίας για.