Από 1η Ιουνίου οι νέες αλλαγές στις εισφορές μισθωτών – εργοδοτών

Αύξηση στις καθαρές αποδοχές τους που θα κυμαίνεται από 2,73 ευρώ έως 27,3 ευρώ θα.

Ισορροπίες μεταξύ εργοδοτών και εργαζομένων ενόψει ενός σκληρού χειμώνα 

Η συνάντηση του πρωθυπουργού με τους “κοινωνικούς εταίρους” σηματοδότησε την ουσία της κυβερνητικής προετοιμασίας για.