ΣΥΡΙΖΑ: Όχι μεταπτυχιακό, ούτε καν πτυχίο του Columbia δεν έχει ο υφυπουργός Εξωτερικών

Óôéãìéüôõðï áðü ôçí åßóïäï ôùí ìåëþí ôçò êõâÝñíçóçò óôçí ðñþôç óõíåäñßáóç ôïõ íÝïõ Õðïõñãéêïý Óõìâïõëßïõ, ÔåôÜñôç 10 Éïõëßïõ 2019 (EUROKINISSI/ÔÁÔÉÁÍÁ ÌÐÏËÁÑÇ)

Σε ανακοίνωσή του το Γραφείο Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ αναφέρεται σε δημοσιεύματα που αμφισβητούν το βιογραφικό του ομογενή υφυπουργού Εξωτερικών Αντώνη Διαματάρη.

Συγκεκριμένα, αναφέρεται στην ανακοίνωση;

«Σειρά δημοσιευμάτων στον ομογενειακό Τύπο στις ΗΠΑ παρουσιάζουν στοιχεία που αμφισβητούν το βιογραφικό του υφυπουργού Εξωτερικών Αντ. Διαματάρη.

Συγκεκριμένα, ενώ ο κ. Διαματάρης δηλώνει στην επίσημη ιστοσελίδα του ΥΠΕΞ κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου από το πανεπιστήμιο Columbia, τα δημοσιεύματα αναφέρουν, επικαλούμενα στοιχεία από το ίδιο το πανεπιστήμιο, πως ο κ. Διαματάρης δεν αποφοίτησε ποτέ, αλλά απλώς εγγράφηκε στο συγκεκριμένο πρόγραμμα!

Ο κ. Διαματάρης οφείλει άμεσα να προχωρήσει στις αναγκαίες εξηγήσεις. Οφείλει δηλαδή να δημοσιοποιήσει τον μεταπτυχιακό τίτλο που αναφέρει στο βιογραφικό του σημείωμα.

Σε διαφορετική περίπτωση, ο πρωθυπουργός, Κυρ. Μητσοτάκης, όχι μόνο πρέπει να τον απομακρύνει άμεσα, αλλά και να απολογηθεί στους πολίτες για την επιλογή του να τον τοποθετήσει. Η ελληνική κοινωνία δεν αντέχει άλλη fake αριστεία, ρουσφέτια και ψηφοθηρικές δοσοληψίες από την κυβέρνηση της ΝΔ.»

Σχετικά Νέα