ΜέΡΑ 25: Η κυβέρνηση δεν έχει δημοσιεύσει την ΚΥΑ της νέας «καραντίνας»

Το ΜέΡΑ 25 με ανακοίνωσή του κατηγορεί την κυβέρνηση ότι ενώ υπάρχει γενική απαγόρευση λειτουργίας καταστημάτων και κυκλοφορίας δεν έχει δημοσιευτεί επίσημα το νομοθέτημα που ορίζει το πλαίσιο και τις λεπτομέρειες του lockdown.

Όπως τονίζεται στην ανακοίνωση, «για τη διαφύλαξη της Δημοκρατίας και της συνταγματικής τάξης καλούμε την κυβέρνηση να λειτουργήσει σύννομα και να δημοσιεύσει πάραυτα την απαιτούμενη ΚΥΑ. Τα συνταγματικά δικαιώματα των πολιτών είναι μη διαπραγματεύσιμα ακόμα και σε δύσκολες καταστάσεις για τις οποίες η κυβέρνηση δεν μπορεί να επικαλεστεί ότι έχουν έκτακτο χαρακτήρα, δεδομένου ότι η πανδημία αποτελεί κανονικότητα για τον τελευταίο σχεδόν χρόνο».

Το ΜέΡΑ 25 υπογραμμίζει ότι θα παραμείνει σε εγρήγορση ώστε, όπως αναφέρει, κανένα δικαίωμα πολίτη και εργαζόμενου να μην παραβιάζεται.

Σχετικά Νέα