Μ. Βορίδης: Για πρώτη φορά στην Ελλάδα σύστημα για την πολυεπίπεδη διακυβέρνηση

Την ερχόμενη εβδομάδα αναμένεται να τεθεί στην κρίση της ολομέλειας το σχέδιο νόμου του υπουργείου Εσωτερικών «Πολυεπίπεδη διακυβέρνηση και διαχείριση κινδύνων στον δημόσιο τομέα».

Με το νομοσχέδιο που άρχισε να συζητείται σήμερα στην κοινοβουλευτική επιτροπή Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης, θεσμοθετείται για πρώτη φορά η έννοια της πολυεπίπεδης διακυβέρνησης στη χώρα και ορίζονται και τα αρμόδια θεσμικά όργανα.

Όπως αναφέρεται και στην αιτιολογική έκθεση, για την κατάρτιση του εθνικού σχεδίου πολυεπίπεδης διακυβέρνησης, αξιοποιήθηκε το διεθνές πρότυπο ταξινόμησης των λειτουργιών της κυβέρνησης [«Classification of the functions of government» (COFOG)], όπως δημοσιεύεται από τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών.

Σε σχέση με το εθνικό σύστημα πολυεπίπεδης διακυβέρνησης, ως βασικοί βραχυπρόθεσμοι στόχοι περιγράφονται:

-η θέσπιση ενιαίων κανόνων για την κατανομή αρμοδιοτήτων και για τη μεταφορά μεταξύ φορέων του δημοσίου τομέα ανεξαρτήτως επιπέδου διακυβέρνησης,

– ο εξορθολογισμός και η βελτιστοποίηση του συντονισμού μεταξύ εμπλεκόμενων φορέων του δημοσίου τομέα,

– η ενίσχυση της αποτελεσματικότητας της δημόσιας διοίκησης στη χώρα.

Σε σχέση με το δεύτερο μέρος του σχεδίου νόμου, αυτό δηλαδή της διαχείρισης κινδύνων, ως βραχυπρόθεσμοι στόχοι περιγράφονται, μεταξύ άλλων:

-η ανάπτυξη ενός ενιαίου θεσμικού και οργανωτικού πλαισίου για τη λειτουργία διαχείρισης κινδύνων που αφορά σε όλους τους φορείς του δημόσιου τομέα και η συμπλήρωση του υφιστάμενου νομοθετικού πλαισίου για το Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου,

-η σύσταση ή ο ορισμός οργάνων διαχείρισης κινδύνων.

– η συμμόρφωση του πλαισίου λειτουργίας της διαχείρισης κινδύνων με τα αντίστοιχα διεθνή πρότυπα

– η δημιουργία μητρώου κινδύνων σε όλους τους φορείς του δημόσιου τομέα με στόχο τη συστηματική παρακολούθηση της εξέλιξης των κινδύνων και της αποτελεσματικότητας των δικλίδων ελέγχου που εφαρμόζονται για την αντιμετώπισή τους,

-η συλλογή στοιχείων και πληροφοριών στο Κεντρικό Αποθετήριο Κινδύνων Διαφθοράς που τηρείται στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας, με στόχο τον εντοπισμό των πεδίων πολιτικής, λειτουργιών και διαδικασιών υψηλού κινδύνου εκδήλωσης φαινομένων διαφθοράς και απάτης και τον σχεδιασμό πολιτικών και προγραμμάτων καταπολέμησης της διαφθοράς.

Στην αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή, ο υπουργός Εσωτερικών Μάκης Βορίδης ανέφερε ότι για πρώτη φορά στην Ελλάδα, δημιουργείται ένα σύστημα για την πολυεπίπεδη διακυβέρνηση. Ο υπουργός ανέφερε ότι με το νομοσχέδιο επιχειρείται μια σημαντική μεταρρύθμιση, που θα αποδειχθεί καταλυτική για τις επιχειρησιακές δυνατότητες της ελληνικής δημόσιας διοίκησης.

«Προφανώς, η πολυεπίπεδη διακυβέρνηση δεν θα ολοκληρωθεί την επόμενη μέρα της ψήφισης του νόμου. Αυτό είναι μία μεταρρύθμιση η οποία θα έχει τη δική της διαδρομή. Καταψηφίστε, κάντε ό,τι θέλετε, όποτε και αν έρθει οποιοσδήποτε στην κυβέρνηση, αυτό δεν θα μπορεί να το πειράξει. Δεν λέω ότι δεν θα το βελτιώσει. Θα το βελτιώσει. Προφανώς η κάθε μεταρρύθμιση έχει τη δική της διαδρομή και γεννάει τη δική της δυναμική και έχει τις δικές της απαιτήσεις, αλλά δεν θα το πειράξει. Αυτό είναι ένα εργαλείο το οποίο θα μείνει και θα αξιοποιείται και θα ωριμάζει», είπε ο Μάκης Βορίδης.

«Από την πρώτη μέρα θα υπάρχουν τα σχέδια δράσης του συστήματος», είπε ο υπουργός Εσωτερικών και ενημέρωσε την επιτροπή της Βουλής ότι το Συμβούλιο Πολυεπίπεδης Διακυβέρνησης θα έχει σχέδιο δράσης, το οποίο θα παρακολουθεί.

«Σας λέω από τώρα ποιος είναι ο προγραμματισμός. Νούμερο ένα, καταστροφές. Νούμερο δύο, τα νερά. Νούμερο τρία, οι αρμοδιότητες των αποκεντρωμένων διοικήσεων και η σχέση τους με την περιφερειακή αυτοδιοίκηση και την αυτοδιοίκηση δευτέρου βαθμού.

Να λοιπόν τρεις δουλειές που πρέπει να γίνουν μέσα στον επόμενο χρόνο με τις δυνατότητες που έχουμε όμως και με τους αντικειμενικούς περιορισμούς, καθώς το σύστημα δεν είναι έτοιμο, αλλά θα αρχίσει ελπίζω να λειτουργεί», είπε ο υπουργός Εσωτερικών.

Στη συζήτηση που προηγήθηκε, ο εισηγητής της ΝΔ Θεόδωρος Καράογλου είπε ότι το νομοσχέδιο έρχεται να βάλει τέλος στο μείζον ζήτημα της αλληλοεπικάλυψης αρμοδιοτήτων στο δημόσιο τομέα, φαινόμενο που επί δεκαετίες ταλαιπωρεί τους πολίτες και «τραυματίζει» τη δημόσια διοίκηση.

«Κάθε δημόσιος λειτουργός πρέπει να γνωρίζει επακριβώς τα καθήκοντά του και να τα επιτελεί στο ακέραιο. Ασάφειες και άγνοια δεν νοούνται σε μια οργανωμένη, σε μια υπεύθυνη Πολιτεία», είπε ο εισηγητής της ΝΔ και πρόσθεσε ότι το σχέδιο νόμου υπηρετεί τους βασικούς πολιτικούς στόχους της οικονομικής ανάπτυξης και της κοινωνικής προόδου, διότι θα αυξηθεί η αποτελεσματικότητα συνολικά του κρατικού μηχανισμού και θα βελτιωθεί ο συντονισμός μεταξύ των εμπλεκόμενων φορέων του δημόσιου τομέα.

Όπως εξάλλου ανέφερε ο κ. Καράογλου, θα αλλάξει το πρότυπο της διοικητικής οργάνωσης μέσω ενός μηχανισμού συντονισμού και διαλειτουργικότητας των εμπλεκόμενων δημόσιων φορέων, με άξονα τη χρηστή και αποτελεσματική διοίκηση προς όφελος των πολιτών.

 

 

Πηγή    ΑΠΕ – ΜΠΕ

Ακολουθήστε το The Indicator στο Google news

Σχετικά Νέα