LIVE ο Α. Τσίπρας από τα Τρίκαλα

Ðåñéïäåßá óôçí ðüëç ôçò ÐñÝâåæáò áðü ôïí Ðñùèõðïõñãü ÁëÝîç Ôóßðñá ôï ÓÜââáôï 11 ÌáÀïõ 2019. (EUROKINISSI/ÃÉÙÑÃÏÓ ÅÕÓÔÁÈÉÏÕ)

Ο Α. Τσίπρας ξεκίνησε την εισήγησή του στην ανοιχτή συνέλευση για τη διεύρυνση του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία στο ξενοδοχείο Gallery Αrt Hotel της πόλης.

Παρακολουθήστε απευθείας:

 

Σχετικά Νέα