Κατατέθηκε η ετήσια έκθεση της ΕΕΤΤ στον πρόεδρο της Βουλής

Ο επικεφαλής της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) Κωνσταντίνος Μασσέλος, κατέθεσε σήμερα την ετήσια έκθεση της Ανεξάρτητης Αρχής για το 2021 στον πρόεδρο της Βουλής Κωνσταντίνο Τασούλα, που θα την διαβιβάσει στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας.

Η έκθεση καταγράφει ότι το 2021 σημειώθηκαν σημαντικές εξελίξεις στις αγορές ηλεκτρονικών επικοινωνιών και ταχυδρομικών υπηρεσιών, με την πανδημία να επιτείνει την ανάγκη για δίκτυα και υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών νέας γενιάς, αλλά και για την παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών και υπηρεσιών ταχυμεταφορών υψηλής ποιότητας και αξιοπιστίας.

Η ΕΕΤΤ επισημαίνει πως συνέχισε να υλοποιεί με εντατικούς ρυθμούς τις διαδικασίες για την ανάπτυξη των δικτύων κινητών επικοινωνιών 5ης γενιάς και των δικτύων πρόσβασης νέας γενιάς, παρακολουθώντας τις τάσεις στις αγορές των ταχυδρομικών υπηρεσιών και υπηρεσιών ταχυμεταφορών και επίσης μελετώντας προτάσεις για τον εκσυγχρονισμό τους.

Αναφορικά με το ρυθμιστικό επίπεδο, σημειώνεται ότι ελήφθησαν μέτρα που ενίσχυσαν την προστασία των καταναλωτών, μεριμνώντας παράλληλα για την έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωσή τους. Παράλληλα, διασφαλίσθηκε η ομαλή λειτουργία της αγοράς ηλεκτρονικών επικοινωνιών και η παροχή ποιοτικών υπηρεσιών, ενώ συνεχίσθηκε το έργο για την ανάλυση αγορών, τις εγκρίσεις προσφορών αναφοράς κλπ.

Επίσης, διασφαλίσθηκε η εύρυθμη λειτουργία των αγορών με τη διενέργεια σημαντικού αριθμού ελέγχων από τους οποίους επιβλήθηκαν και κυρώσεις σε περιπτώσεις που διαπιστώθηκε παράβαση του κανονιστικού πλαισίου. Συστήθηκε ομάδα επιφυλακών η οποία παρεμβαίνει άμεσα, κατόπιν αιτημάτων δημοσίων αρχών, για τη διακοπή πρόσβασης σε ονόματα χώρου και διευθύνσεις Διαδικτυακού Πρωτοκόλλου που συνδέονται με παράνομες δραστηριότητες.

Παράλληλα, σημειώνεται ότι το 2021, ουσιαστικές ήταν και οι παρεμβάσεις της Αρχής στις αγορές ηλεκτρονικών επικοινωνιών και ταχυδρομικών υπηρεσιών. Συγκεκριμένα, ολοκληρώθηκε, με την έκδοση αποφάσεων, η εξέταση σημαντικών υποθέσεων για τη διερεύνηση ενδεχόμενων παραβάσεων της νομοθεσίας περί ελεύθερου ανταγωνισμού.

Ακολουθήστε το The Indicator στο Google news

Σχετικά Νέα