Αλλαγή μοντέλου αξιοποίησης των 10 περιφερειακών λιμανιών

Δυο ήταν τα κύρια σημεία από τις προγραμματικές δηλώσεις του υπουργού Ναυτιλίας Γιάννη Πλακιωτάκη στη Βουλή: η ναυτική εκπαίδευση και το μέλλον των 10 περιφερειακών λιμανιών της χώρας.

Για τη ναυτική εκπαίδευση, εξέφρασε τη βούληση της κυβέρνησης για τη στήριξη και αναβάθμιση της Δημόσιας Ναυτικής Εκπαίδευσης, ωστόσο εξήγγειλε και την εφαρμογή νέου θεσμικού πλαισίου για την ανάδειξη της Ιδιωτικής Ναυτικής Εκπαίδευσης.

Όσον αφορά τα 10 περιφερειακά λιμάνια που η προηγούμενη κυβέρνηση είχε ψηφίσει νόμο για την παραχώρηση δραστηριοτήτων τους σε επενδυτές, απ’ ότι φαίνεται αλλάζει το μοντέλο αυτό και η κυβέρνηση της ΝΔ προχωρά σε καινούργιο.

Αναλυτικά για τη Ναυτική Εκπαίδευση είπε:
Άμεσα προχωράμε:

Στην βελτίωση και τον εκσυγχρονισμό του υφιστάμενου κανονιστικού- νομοθετικού πλαισίου που διέπει την ναυτική εκπαίδευση εισάγοντας Νόμο – πλαίσιο για την οργάνωση και λειτουργία της στο σύνολό της.
Στην άμεση ενεργοποίηση και λειτουργία του ΚΕΣΕΝ Νέας Μηχανιώνας στην Μακεδονία.
Στην ποιοτική και ποσοτική αναβάθμιση του ανθρώπινου κεφαλαίου της ναυτικής μας εκπαίδευσης τόσο σε επίπεδο εκπαιδευτών, όσο και σε επίπεδο εκπαιδευομένων.
Ο εκσυγχρονισμός και η αναβάθμιση της ναυτικής εκπαίδευσης θα προέλθει μέσα από την στήριξη της υλικοτεχνικής υποδομής των σχολών, την διεθνοποίηση των προγραμμάτων σπουδών και την διασφάλιση σταθερού και έμπειρου εκπαιδευτικού προσωπικού.
Στρατηγική μας επιλογή και κεντρικός στόχος της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας είναι μια νέα αρχιτεκτονική του Συστήματος Ναυτικής Εκπαίδευσης στην Ελλάδα.
Στηρίζουμε ουσιαστικά και επενδύουμε με πράξεις στη βιωσιμότητα, στον εκσυγχρονισμό και στην αναβάθμιση του πυλώνα της Δημόσιας Ναυτικής Εκπαίδευσης. Θέλουμε μια ισχυρή Δημόσια ναυτική εκπαίδευση και θα την πετύχουμε.
Παράλληλα, στόχος μας είναι η εφαρμογή ενός νέου θεσμικού πλαισίου για την ανάδειξη και του πυλώνα της Ιδιωτικής Ναυτικής Εκπαίδευσης, με γνώμονα πάντοτε την εξυπηρέτηση και το όφελος του Έλληνα ναυτικού και της ελληνικής ναυτιλίας.

Για τα λιμάνια:
Για τα δέκα λιμάνια ανώνυμες εταιρίες, βέλτιστη αξιοποίηση κάθε λιμένα ξεχωριστά μετά από αξιολόγηση και μελέτη βιωσιμότητας σε συνεργασία με το ΤΑΙΠΕΔ.
Εκσυγχρονισμός και βελτίωση των λιμενικών υποδομών με στόχο την μεγιστοποίηση του οφέλους που παράγουν τα Ελληνικά λιμάνια σε οικονομικό και αναπτυξιακό επίπεδο με όρους αειφορίας.
Μόχλευση χρηματοδότησης με κινητοποίηση δημοσίων, ιδιωτικών και κοινοτικών πόρων.
Επιτάχυνση της ολοκλήρωσης των επενδυτικών και αναπτυξιακών σχεδίων των λιμένων του Πειραιά και της Θεσσαλονίκης.

Πηγή: efsyn.gr

Σχετικά Νέα