Vodafone: Kενά στους στόχους της χρήσης τεχνολογιών cloud στην Ευρώπη

Το ποσοστό των επιχειρήσεων που χρησιμοποιούν τεχνολογίες cloud πρέπει να αυξηθεί σημαντικά, προκειμένου να επιτευχθεί ο στόχος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Ψηφιακή Δεκαετία 2030, σύμφωνα με μια νέα έκθεση με τίτλο «Η πρόοδος προς τους στόχους της ψηφιακής δεκαετίας της ΕΕ» και εκπονήθηκε από την Deloitte για λογαριασμό της Vodafone. Η Ψηφιακή Δεκαετία της ΕΕ, η οποία θέτει βασικούς στόχους σε διαφορετικούς ψηφιακούς τομείς έως το 2030, αποτελεί το όραμα της ΕΕ για τον ψηφιακό μετασχηματισμό της Ευρώπης και ένα κρίσιμο στοιχείο για τη διατήρηση της παγκόσμιας ανταγωνιστικότητάς της σε έναν ταχέως μεταβαλλόμενο κόσμο.

Σύμφωνα με την έκθεση, μόνο το ένα τέταρτο (26%) περίπου του συνόλου των εταιρειών της ΕΕ χρησιμοποιεί υπηρεσίες υπολογιστικού νέφους, ποσοστό που απέχει πολύ από τον στόχο του 75% έως το 2030. Αυτό σημαίνει ότι από τώρα έως το 2030, η ΕΕ πρέπει να καλύψει ένα κενό της τάξης του 49%. Οι υπηρεσίες Cloud μπορούν να συμβάλουν στην αύξηση της ασφάλειας των δεδομένων, να βελτιώσουν την αποτελεσματικότητά τους, να βοηθήσουν τις εταιρείες να αποκτήσουν κλίμακα και να μειώσουν το κόστος, πράγμα που σημαίνει ότι είναι κρίσιμες για τη συνολική τους επιτυχία, αλλά και την ικανότητά τους να αναπτύσσονται και να υποστηρίζουν τη συνολική ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης.

Ωστόσο, δεν είναι μόνο οι εταιρείες της ΕΕ που υστερούν σε αυτούς τους στόχους. Συνολικά, το ποσοστό των νοικοκυριών που καλύπτονταν από δίκτυα πολύ υψηλών ταχυτήτων αυξήθηκε κατά 59% το 2021. Στην Ελλάδα το κενό ως προς τους στόχους του 2030 έφτασε το 90%, καθώς μόλις το 10% των νοικοκυριών είχε πρόσβαση σε δίκτυα πολύ υψηλών ταχυτήτων. Η κάλυψη του κενού αυτού θα μπορούσε να αποδειχθεί πρόκληση για τα περισσότερα, αν όχι όλα τα κράτη – μέλη, λόγω του υψηλού κόστους και των επιχειρησιακών προκλήσεων για την ανάπτυξη των δικτύων αυτών σε απομακρυσμένες περιοχές.

Απαιτείται σημαντική πρόοδος στις ψηφιακές δεξιότητες

Η έλλειψη ειδικών στις Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) συνιστά επίσης ανασταλτικό παράγοντα στην πρόοδο των στόχων της Ψηφιακής Δεκαετίας, θέτοντας σε κίνδυνο την ικανότητα της Ευρώπης να κλιμακώσει τις τεχνολογίες που απαιτούνται για να ηγηθεί παγκοσμίως. Στην ΕΕ των 27, ο αριθμός των ειδικών στις ΤΠΕ ανέρχεται επί του παρόντος σε 8,43 εκατομμύρια. Αν και ο αριθμός αυτός αυξήθηκε περισσότερο στη Γερμανία, την Ιρλανδία και την Ουγγαρία τον περασμένο χρόνο, σε επίπεδο ΕΕ θα πρέπει να υπερδιπλασιαστεί για να επιτευχθεί ο στόχος της Ψηφιακής Δεκαετίας για 20 εκατομμύρια ειδικούς στις ΤΠΕ. Στην Ελλάδα μάλιστα το συγκεκριμένο κενό ανέρχεται σε 400.000 άτομα.

Η πρόοδος στην ψηφιοποίηση των ΜμΕ μειώνεται, θέτοντας σε κίνδυνο τον συνολικό στόχο της Ψηφιακής Δεκαετίας

Η ψηφιακή ένταση των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων παρέμεινε σχετικά σταθερή κατά την τελευταία πενταετία, με τον μέσο ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης σε ολόκληρη την ΕΕ μεταξύ 2016-2021 να είναι μόλις 2%. Η ψηφιακή ένταση ορίζεται σύμφωνα με τον δείκτη “Digital intensity Index” που μετρά τη διαθεσιμότητα 12 διαφορετικών ψηφιακών τεχνολογιών, συμπεριλαμβανομένης της πρόσβασης σε γρήγορη ευρυζωνική σύνδεση (30 Mbps και άνω) και σε ειδικούς στις ΤΠΕ. Σε ορισμένες περιπτώσεις, τα κράτη-μέλη υστερούν πλέον ακόμη περισσότερο ως προς την επίτευξη των στόχων τους σε σχέση με πριν από πέντε χρόνια.

Ο Χάρης Μπρουμίδης, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Vodafone Ελλάδας, δήλωσε σχετικά: «Είναι κρίσιμο η Ελλάδα να καλύψει τα κενά στους στόχους της Ψηφιακής Δεκαετίας που επισημαίνονται σε αυτήν την έκθεση. Χωρίς ειδικούς στις ΤΠΕ, αλλά και ψηφιοποιημένες και έτοιμες για το μέλλον Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, θα είναι δύσκολο για τη χώρα να είναι ανταγωνιστική στις διεθνείς αγορές και να οικοδομήσει τις ψηφιακές βιομηχανικές λύσεις του αύριο. Η Ελλάδα μπορεί να συμβάλει στην ενίσχυση και την ενδυνάμωση των ψηφιακών δυνατοτήτων της ηπείρου μας. Η πρόοδος μόνο σε ορισμένα κράτη μέλη δεν θα είναι αρκετή για την επίτευξη των ψηφιακών στόχων της Ευρώπης. Ενώ τα κενά αυτά παραμένουν, το όραμά μας για μια ανταγωνιστική, πιο πράσινη και πιο ανθεκτική Ευρώπη απομακρύνεται όλο και περισσότερο. Πράγματι, το Ευρωπαϊκό Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εκτίμησε πρόσφατα ότι το κόστος της αδράνειας θα ανέλθει σε 1,3 τρισ. ευρώ έως το 2032».

Η χρηματοδότηση και οι εκταμιεύσεις θα υπόκεινται σε περαιτέρω αλλαγές μετά τις μειώσεις του ΑΕΠ

Τα κράτη – μέλη των οποίων το ΑΕΠ μειώθηκε περισσότερο από ό,τι είχε προβλέψει η Επιτροπή θα καταγράψουν αύξηση των κεφαλαίων και των επιχορηγήσεων που διατίθενται προς αυτά. Η Ελλάδα ενδέχεται να λάβει μειωμένες επιχορηγήσεις λόγω της εκτιμώμενης αύξησης του ΑΕΠ σε σχέση με τις αρχικές προβλέψεις.

Τέσσερις παράγοντες θα μπορούσαν να βοηθήσουν στην υλοποίηση των στόχων

  1. Συντονισμός μεταξύ των κυβερνήσεων: Η αποτελεσματική συνεργασία μεταξύ των κυβερνήσεων των κρατών – μελών θα μπορούσε να βοηθήσει ώστε να διασφαλιστεί ότι οι ψηφιακές επενδύσεις θα είναι αποτελεσματικά στοχευμένες, συγχρονισμένες και προγραμματισμένες.
  2. Σύνδεση ψηφιακών οικοσυστημάτων: Η εμφάνιση νέων ψηφιακών οικοσυστημάτων θα εξαρτηθεί από ένα ευρύ φάσμα φορέων που συνεργάζονται, ενώ οι κυβερνήσεις παρέχουν διευκολύνσεις.
  3. Κοινή χρήση δεδομένων: Η διασφάλιση ότι τα δεδομένα είναι προσβάσιμα, επαναχρησιμοποιούμενα και ασφαλή θα βοηθήσει στη διευκόλυνση της κοινής χρήσης τους και θα στηρίξει τα ψηφιακά οικοσυστήματα, συμπεριλαμβανομένων των έξυπνων πόλεων, της ηλεκτρονικής υγείας, της έξυπνης ενέργειας και της κινητικότητας.
  4. Επίδειξη ψηφιακής αξίας: Η ανάδειξη της αξίας των ψηφιακών επενδύσεων μέσω πιλοτικών και αποτελεσματικών πλαισίων μέτρησης των οφελών μπορεί να βοηθήσει στην απελευθέρωση περαιτέρω δημόσιων επενδύσεων και στην ενημέρωση των υπευθύνων λήψης αποφάσεων για μελλοντικές επενδύσεις.
Ακολουθήστε το The Indicator στο Google news

Σχετικά Νέα