Βιβλιάρια υγείας τέλος. Νέο σύστημα για τα φάρμακα

Οριστικό τέλος στα βιβλιάρια υγείας. Ολοι οι πολίτες θα πρέπει του επόμενους μήνες να διαθέτουν Προσωπικό Ατομικό Ηλεκτρονικό Φάκελο Υγείας (ΑΗΦΥ). Με βάση τον νέο νόμο που δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ, ο εν λόγω φάκελος είναι υποχρεωτικός για όλους.

Ο Ηλεκτρονικός Φάκελος (ΑΗΦΥ) θα δημιουργείται από τους οικογενειακούς γιατρούς. Θα μπορούν να χειρίζονται όμως όλοι οι γιατροί με τους απαραίτητους κωδικούς και εφόσον είναι πιστοποιημένοι και εξουσιοδοτημένοι χρήστες του Συστήματος της Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης (ΣΗΣ).

Οι γιατροί θα είναι υποχρεωμένοι να καταχωρούν όλες τις εξετάσεις, τα φάρμακα που χορηγούν, τις νοσηλείες και τις παραπομπές στους ασθενείς τους.

Σύμφωνα με τη διαδικασία ενεργοποίησης του ΑΗΦΥ, οι πολίτες μόλις εγγραφούν στον οικογενειακό γιατρό και καταχωρηθούν στο σύστημα τα ιατρικά τους δεδομένα, θα λάβουν έγγραφο με όλα τα στοιχεία της εγγραφής τους, καθώς και τους προσωπικούς κωδικούς χρήστη με τους οποίους θα έχουν πρόσβαση στον Ατομικό τους Ηλεκτρονικό Φάκελο Υγείας.

Είναι σημαντικό να αναφέρουμε, ότι με τον ΑΗΦΥ καταργούνται πλέον τα βιβλιάρια υγείας, καθώς όλα γίνονται ηλεκτρονικά διευκολύνοντας κατά πολύ τόσο τους πολίτες όσο και τους γιατρούς που μόνο με τους προσωποποιημένους κωδικούς θα έχουν την πρόσβαση στην πληροφορία.

Οσον αφορά στα φάρμακα, οι γιατροί θα τα γράφουν στον υπολογιστή και οι ασθενείς θα πηγαίνουν χωρίς βιβλιάρια υγείας ασφαλώς στο φαρμακείο. Ο φαρμακοποιός θα ανοίγει τον υπολογιστή, θα βλέπει τη συνταγή του γιατρού και θα δίνει τα φάρμακα στον ασθενή.

Μια νέα ρύθµιση που θα διευκολύνει τους ανασφάλιστους συµπεριλήφθηκε στον νέο νόµο του υπουργείου Υγείας. Πλέον θα µπορούν να αποκτούν τον δικό τους ατοµικό φάκελο υγείας και από ιδιώτες γιατρούς. Σύµφωνα µε το άρθρο 104 θα µπορούν και να «γράφουν» τα φάρµακά τους σε ιδιώτες γιατρούς, όπως και τα παραπεµπτικά για τις διαγνωστικές τους εξετάσεις. Μέχρι σήµερα η δυνατότητα αυτή υπήρχε µόνο σε δηµόσιες µονάδες υγείας. Συνεπώς και ο ιδιώτης οικογενειακός γιατρός θα µπορεί να τους δηµιουργεί τον ηλεκτρονικό τους φάκελο υγείας. Βέβαια τις εξετάσεις ή άλλες θεραπείες υποχρεωτικά οι ανασφάλιστοι πρέπει να τις εκτελούν σε δηµόσιες µονάδες υγείας.
Πρόσβαση θα έχουν στον ατοµικό φάκελο τόσο οι γιατροί και οι φαρµακοποιοί (για να βλέπουν τις συνταγές που εκτελέστηκαν) όσο και οι ίδιοι οι πολίτες µε κωδικούς που θα τους δοθούν και έτσι θα µπορούν να µπαίνουν ακόµη και από το σπίτι τους να βλέπουν τι εξετάσεις έχουν κάνει, τι φάρµακα πήραν κ.λπ. αλλά και να διαπιστώνουν εάν παρανόµως έχουν χρεωθεί στον ΑΜΚΑ τους φάρµακα ή άλλες υπηρεσίες.

Σε περίπτωση που κάποιος πουλήσει για προσωπικό όφελος το περιεχόμενο των φακέλων που θα διατηρούνται στην ΗΔΙΚΑ, προβλέπονται αυστηρές κυρώσεις και φυλάκιση έως 10 έτη και χρηματική ποινή τουλάχιστον 50.000 ευρώ.
Το Υπουργείο Υγείας εξαιρείται από τις αυστηρές κυρώσεις, καθώς «ως υπεύθυνος επεξεργασίας, επιτρέπεται να δημοσιεύει ή να χορηγεί, έναντι συνδρομής ή ειδικού παραβόλου, στατιστικής φύσης συγκεντρωτικά στοιχεία, από τα οποία δεν μπορούν πλέον να προσδιοριστούν τα υποκείμενα των δεδομένων, για σκοπούς επιστημονικής κ.λπ.

Σχετικά Νέα