ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή: Αύξηση 21,4% στα καθαρά κέρδη του 2018

Σημαντική βελτίωση τόσο σε επίπεδο πωλήσεων όσο και κερδοφορίας κατέγραψε ο Όμιλος ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή, που συνεχίζει τις επενδύσεις του στον τομέα των ΑΠΕ με απώτερο στόχο την προσέγγιση των 2.000 MW εγκατεστημένης ισχύος σε όλες τις χώρες όπου δραστηριοποιείται.

Ειδικότερα, οι ενοποιημένες πωλήσεις του Ομίλου για το 2018 ανήλθαν σε 292 εκατ. ευρώ, έναντι 276,5 εκατ. ευρώ το 2017, αυξημένες κατά 5,6%. Τα έσοδα από τον τομέα της ηλεκτροπαραγωγής έφτασαν τα 216,3 εκατ. ευρώ έναντι 173 εκατ. ευρώ το προηγούμενο έτος, σημειώνοντας άνοδο 25%, ενώ τα έσοδα από τον τομέα της εμπορίας ηλεκτρικής ενέργειας ανήλθαν σε 19,7 εκατ. ευρώ, έναντι 13,6 εκατ. ευρώ, στο προηγούμενο έτος.

Οι πωλήσεις του κατασκευαστικού τομέα της εταιρείας προς τρίτους διαμορφώθηκαν στα 14,4 εκατ. ευρώ έναντι 38,7 εκατ. ευρώ το 2017, ενώ τα έσοδα από τον τομέα των παραχωρήσεων ανήλθαν σε 19,4 εκατ. ευρώ έναντι 33,1 εκατ. ευρώ, την προηγούμενη χρονιά.

Η συνολική λειτουργική κερδοφορία προ αποσβέσεων, τόκων, φόρων και επενδυτικών αποτελεσμάτων (EBITDA) ανήλθε σε 167,9 εκατ. ευρώ, έναντι 147,5 εκατ. ευρώ το 2017, αυξημένη κατά 13,8%. Τα συνολικά λειτουργικά κέρδη προ φόρων και τόκων (ΕΒΙΤ) ενισχύθηκαν στα 120,1 εκατ. ευρώ έναντι 109,3 εκατ. ευρώ, το 2017, σημειώνοντας άνοδο κατά 9,8%.

Τα κέρδη προ φόρων διαμορφώθηκαν στα 62,4 εκατ. ευρώ έναντι 57 εκατ. ευρώ το 2017, αυξημένα κατά 9,5%, ενώ τέλος τα καθαρά κέρδη μετά από τα δικαιώματα μειοψηφίας, ανήλθαν στα 44,9 εκατ. ευρώ, έναντι 37 εκατ. ευρώ το 2017, καταγράφοντας άνοδο 21,4%, κυρίως λόγω της αυξημένης εγκατεστημένης ισχύος ΑΠΕ σε διεθνές επίπεδο.

Η καθαρή δανειακή θέση του Ομίλου (δανεισμός μείον ταμειακά διαθέσιμα) στο τέλος του 2018 διαμορφώθηκε στα 603 εκατ. ευρώ έναντι 576,4 εκατ. ευρώ στο τέλος του τρίτο περσινού τριμήνου, αυξημένη κατά περίπου 26 εκατ. την τελευταία περίοδο, λόγω των αυξημένων επενδυτικών δαπανών.

Σε ό,τι αφορά τη συνολική εγκατεστημένη ισχύς του Ομίλου ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή, ανέρχεται σήμερα σε 1.032 MW, με τον όμιλο να έχει εγκαταστήσει 607 MW στην Ελλάδα, 293 MW στις ΗΠΑ και 132 MW στην ΝΑ. Ευρώπη.

Ωστόσο, ο Όμιλος διαθέτει υπό κατασκευή ή έτοιμες προς κατασκευή εγκαταστάσεις ΑΠΕ ισχύος 280 MW στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Συνολικά, η εταιρεία λειτουργεί, κατασκευάζει ή έχει πλήρως αδειοδοτήσει 1.312 MW εγκαταστάσεων ΑΠΕ, στην Ευρώπη και την Αμερική, ενώ έχει θέσει απώτερο στόχο να προσεγγίσει το μέγεθος των 2.000 MW έργων ΑΠΕ σε λειτουργία σε όλες τις χώρες δραστηριότητάς της.

Σχετικά Νέα