Τρία χρόνια συστηματικής προσπάθειας για την ανακύκλωση στην Αττική

Η επόμενη Μέρα της Ανακύκλωσης στην Αττική συζητήθηκε σε εκδήλωση που διοργάνωσε ο ΕΔΣΝΑ, σε.