Αντικατάσταση ηλεκτρικών συσκευών: Πού θα κυμαίνονται οι επιδοτήσεις

Από το ύψος της ποσοστιαίας επιδότησης, αλλά και από τα χαρακτηριστικά της ίδιας της συσκευής.