Σταυρόλεξα ή παιχνίδια στον υπολογιστή; Ποια ωφελούν περισσότερο τον εγκέφαλο

Αυτό είναι το συμπέρασμα μικρής μελέτης που παρακολούθησε ηλικιωμένους με ήπια γνωστική εξασθένηση, δηλαδή προβλήματα.