Ο σιωπηλός κίνδυνος που απειλεί τους καπνιστές όταν κοιμούνται

Μείωση στα επίπεδα οξυγόνου για σημαντικό χρονικό διάστημα κατά τη διάρκεια του ύπνου, το οποίο.