Πτώση δύο πυλώνων του ΑΔΜΗΕ στη Λάρισα

Πτώση δύο πυλώνων στη Γραμμή Μεταφοράς 400 kV Λάρισας – Λάρυμνας και στη Γραμμή Μεταφοράς.