Συνάντηση ΥΠΕΞ Ελλάδας – Αιγύπτου και τριμερής με Κύπρο στη Νέα Υόρκη

Η βούληση για διεύρυνση της στρατηγικής συνεργασίας μεταξύ Ελλάδας και Αιγύπτου εκφράστηκε τόσο στην κατ’.