Πανέτα (ΕΚΤ): Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα πρέπει να αρχίσει σύντομα τις μειώσεις επιτοκίων

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα θα χρειαστεί σύντομα να αρχίσει να μειώνει τα επιτόκια, σύμφωνα με.