Σ. Αραβία : Ανακαλύφθηκαν πατημασιές από Homo Sapiens ηλικίας 120.000 ετών

Η αρχαιότερη ένδειξη ανθρώπων στην αραβική χερσόνησο -μια περιοχή σημαντικότερη για την εξέλιξη της ανθρωπότητας.

Στη Μάνη βρέθηκε κρανίο του αρχαιότερου Homo sapiens στην Ευρώπη

Η ιστορία της ανθρώπινης εξέλιξης μπαίνει σε ένα νέο υπέροχο μονοπάτι μετά τις πρόσφατες ανακαλύψεις.