Σε ποιες περιοχές θα κατασκευαστούν νέες φοιτητικές εστίες

Η κατασκευή φοιτητικών εστιών στη Λευκάδα, την Κεφαλονιά και την Ζάκυνθο, με δεδομένο ότι στην.