Μάας: Είμαστε εξαιρετικά ενοχλημένοι από τις άμεσες προκλήσεις της Τουρκίας

Εξαιρετικά ενοχλημένος από «το γεγονός, ότι λόγω των άμεσων προκλήσεων της Τουρκίας με τον απόπλου.