Τι επιδιώκει η Τουρκία εν μέσω της σύγκρουσης στη Γάζα;

Όσο η σύγκρουση εκτραχύνεται στην Γάζα, οδηγώντας τα ισραηλινά στρατεύματα σε περισσότερο σύνθετες πολεμικές επιχειρήσεις,.