Επαφές Μάρδα στο Παρίσι με υποψήφιους Γάλλους επενδυτές

Τη «συστηματικοποίηση» των σχέσεων με τη Γαλλία στο επιχειρηματικό επίπεδο, με βαθύτερο μέλημα την προσέλκυση.