Στον ανακριτή ο 35χρονος οπαδός για συμμετοχή στα αιματηρά επεισόδια στη Νέα Φιλαδέλφεια

Ï 40÷ñïíïò ï ïðïßïò öÝñåôáé ùò áñ÷çãüò ôçò óðåßñáò ðïõ áíáôßíáóóå ÁÔÌ ãéá íá áñðÜîåé ôéò êáóåôßíåò ìå ôá ÷ñÞìáôá êáé åîáñèñþèçêå ìåôÜ ôçí ôåëåõôáßá ôçò åðßèåóç óôçí ÊåñáôÝá, ïäçãåßôáé áðü áóôõíïìéêïýò óôïí åéóáããåëÝá, ôï ÓÜââáôï 29 Éïõíßïõ 2019. (EUROKINISSI/ÃÉÁÍÍÇÓ ÐÁÍÁÃÏÐÏÕËÏÓ)

Στον ανακριτή οδηγείται ο 35χρονος οπαδός της ΑΕΚ, κατηγορούμενος για συμμετοχή στα επεισόδια το βράδυ της 7ης Αυγούστου, όπου έχασε τη ζωή του ο Μιχάλης Κατσουρής κατά την επέλαση των Κροατών χούλιγκαν στη Νέα Φιλαδέλφεια. Ωστόσο, το DNA του 37χρονου ταυτοποιήθηκε σε μαχαίρι το οποίο είχε πάνω του αίμα του αδικοχαμένου Μιχάλη Κατσουρη.

Ο 35χρονος οδηγείται στις ανακριτικές αρχές προκειμένου να απολογηθεί, καθώς μέχρι στιγμής είναι κατηγορούμενος για συμμετοχή στα επεισόδια και όχι για τη δολοφονία του Μιχάλη Κατσούρη.

Η ανακρίτρια, η οποία θα παραλάβει τα αποτελέσματα του DNA, σύμφωνα με το οποίο βρέθηκε δείγμα του κατηγορουμένου στο ένα από τα δύο μαχαίρια που είχαν εντοπιστεί στην περιοχή και είχε το αίμα του Μιχάλη Κατσουρή.

Σύμφωνα με το συνήγορό του, ο ίδιος δεν είχε κανένα λόγο να σκοτώσει τον Μιχάλη Κατσουρή και όπως υποστηρίζει, «κρατούσε ένα μαχαιράκι, το οποίο ωστόσο του είχε πέσει ώρα νωρίτερα σε διαφορετικό σημείο».

Ακολουθήστε το The Indicator στο Google news

Σχετικά Νέα