Ρεκόρ εξαγωγών αλουμινίου το α’ εξάμηνο

Με βάση τα τελευταία στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής το 1ο εξάμηνο 2019, οι εξαγωγές του Ελληνικού κλάδου αλουμινίου αντιπροσώπευαν το 5,7% περίπου των συνολικών εξαγωγών της χώρας.

Έτσι ο κλάδος, συμπεριλαμβανομένων του βωξίτη και της αλουμίνας, που είναι ιδιαίτερα γνωστός και ανταγωνιστικός στις διεθνείς αγορές, κατατάσσεται, ανάμεσα στους 99 κλάδους της συνδυασμένης ονοματολογίας, ως:

  • · Ο 2ος πιο εξαγωγικός κλάδος της χώρας με 952 εκατ. ευρώ αξία εξαγωγών, μετά τον κλάδο των ορυκτών καυσίμων, παρουσιάζοντας αύξηση 2% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο 2018 (οι εξαγωγές τις πρώτης και δεύτερης μεταποίησης το 1ο εξάμηνο 2019 έφτασαν τα 762 εκατ. ευρώ) και
  • · Ο 1ος με το καλύτερο εμπορικό ισοζύγιο 412 εκατ. ευρώ , σημειώνοντας εντυπωσιακή αύξηση 30% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο 2018. Αυτό καταγράφει την υψηλή προστιθέμενη αξία του κλάδου από τα πολλαπλά στάδια μεταποίησης που λαμβάνουν χώρα στην Ελλάδα.

Ειδικότερα για τον κλάδο της διέλασης (τα προφίλ αλουμινίου για τις οικοδομικές και βιομηχανικές χρήσεις) οι πωλήσεις προϊόντων το 1ο εξάμηνο 2019, όπως μεταδίδει το reporter.gr σημείωσαν αύξηση πάνω από 14% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο 2018. Η εγχώρια αγορά απορρόφησε πάνω από το 28% των πωλήσεων σημειώνοντας αύξηση μεγαλύτερη από 18% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο 2018, ενώ οι εξαγωγές απορρόφησαν σχεδόν το 72% των πωλήσεων, αυξανόμενες και αυτές κατά 13% περίπου.

Η κύρια αγορά που απευθύνονται τα προϊόντα διέλασης είναι η οικοδομή τόσο στην εγχώρια αγορά (80%) όσο και στις εξαγωγές (40%) αξιοποιώντας τα διεθνώς πιστοποιημένα συστήματα αλουμινίου για πόρτες/παράθυρα των ελληνικών εταιρειών.

Να σημειωθεί ότι οι εξαγωγές της βιομηχανίας αλουμινίου από €600 εκατ. το 2009 τριπλασιάστηκαν στα €1,9 δισ. το 2018 με σταθερή αύξηση κάθε χρόνο.

Σχετικά Νέα