PwC: Εξολοθρεύστε τις εταιρείες – zombie

Εξαιρετικά ανθεκτικές αποδεικνύονται οι εταιρείες – zombie. Πρόκειται για επιχειρήσεις που έχουν διαρκώς λιγότερα έσοδα, μηδενική κερδοφορία ή ζημιές και μη βιώσιμο δανεισμό και οι οποίες σύμφωνα με την PwC, κρατούν εγκλωβισμένες τις υπόλοιπες επιχειρήσεις και την ελληνική οικονομία.

«Ένας δυσανάλογα μεγάλος αριθμός εταιριών- zombie συνεχίζει να λειτουργεί υπονομεύοντας την ισορροπία της αγοράς», αναφέρει η έκθεση της PwC που χαρτογραφεί την οικονομική δραστηριότητα της χώρας μετά από 10 χρόνια κρίσης.

Οι επιχειρήσεις – zombie δεν είναι λίγες. Από τις 2.900 μεγαλύτερες ελληνικές εταιρείες με ετήσια έσοδα τουλάχιστον 10 εκατ. ευρώ που μελέτησε η PwC, «zombies» είναι οι 745 δηλαδή περίπου το 26% του συνόλου. Μάλιστα οι 321 επιχειρήσεις ήταν σε αυτή την κατηγορία ήδη από το 2009, πριν ξεσπάσει η οικονομική κρίση και η ύφεση που εξάλειψε το 25% του ελληνικού ΑΕΠ.

Η στοχευμένη εξάλειψη όλων των «zombies» θα είχε ως αποτέλεσμα μία αύξηση κατά 13% του κύκλου εργασιών όλων των υπόλοιπων εταιριών, αφού σε αυτά βρίσκονται παγιδευμένα περί τα 15 δισ. ευρώ δανείων και 10 δισ. ευρώ  υποχρεώσεων προς προμηθευτές.

«Το εταιρικό τοπίο πρέπει να εκκαθαριστεί από εταιρείες – zombie με γρήγορο ρυθμό», σημειώνει η έκθεση της PwC. Και αυτό διότι οι διαδικασίες πλήρους ρευστοποίησης είναι σημαντικές για τη μεταφορά ζήτησης στις υπόλοιπες εταιρείες, για την απελευθέρωση περιουσιακών στοιχείων στην παραγωγική οικονομία, ενώ βελτιώνουν την εμπορική ρευστότητα. Ταυτόχρονα, το τραπεζικό σύστημα πρέπει να εκκαθαριστεί από τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια, τα οποία απορροφούν κεφάλαια, έτσι ώστε να επιταχυνθεί ο δανεισμός στην οικονομία

Υπάρχουν όμως και καλά νέα. «Παρά τη διάβρωση της προστιθέμενης αξίας, τη διαστρέβλωση της χρηματοδότησης και τον αθέμιτο ανταγωνισμό, υπάρχουν ακόμα 2.100 «επενδύσιμες» εταιρείες με συνολικό ετήσιο κύκλο εργασιών  115 δισ. ευρώ», αναφέρει η PwC.

Τι άλλαξε στα 10 χρόνια κρίσης – Τι πρέπει να γίνει

Όπως αναφέρει και ο τίτλος της μελέτης της PwC μετά από 10 χρόνια κρίση η οικονομία συρρικνώθηκε αλλά δεν μεταρρυθμίστηκε.  «Η κρίση δεν έφερε τεκτονικές αλλαγές στην δομή της οικονομίας. Η συρρίκνωση των μέσων μεγεθών των εταιρειών, η έλλειψη επενδύσεων και η μόνιμη παρουσία Zombies οδήγησε σε μία απλούστερη και χαμηλότερης προστιθέμενης αξίας οικονομία», σημειώνει ο Κώστας Μητρόπουλος, εντεταλμένος σύμβουλος της PwC Ελλάδας.

Σύμφωνα με τον ίδιο παρότι πάνω από 2.000 εταιρείες μπορούν να προσελκύσουν κεφάλαια για επενδύσεις, οι ρυθμοί παραμένουν χαμηλοί και ο μετασχηματισμός της οικονομίας πολύ αργός. Χρειάζεται ένα σοκ στρατηγικής και πολιτικής για να επιταχύνει.

Σύμφωνα με την PwC τρεις γενικές πολιτικές πρέπει να εφαρμοστούν ταυτόχρονα, με στόχο να καθιερώσουν συνθήκες οι οποίες είναι ευνοϊκές για το μακροπρόθεσμο σχεδιασμό και τις επενδύσεις, και για την κινητοποίηση των πόρων της οικονομίας

Πρώτον, το εταιρικό τοπίο πρέπει να εκκαθαριστεί από εταιρείες Zombie με γρήγορο ρυθμό. Οι διαδικασίες πλήρους ρευστοποίησης είναι σημαντικές για τη μεταφορά ζήτησης στις εταιρείες Star και Grey, για την απελευθέρωση περιουσιακών στοιχείων στην παραγωγική οικονομία, ενώ βελτιώνουν την εμπορική ρευστότητα. Ταυτόχρονα, το τραπεζικό σύστημα πρέπει να εκκαθαριστεί από τα NPLs, τα οποία απορροφούν κεφάλαια, έτσι ώστε να επιταχυνθεί ο δανεισμός στην οικονομία

Δεύτερον, πρέπει να στηθεί μία καλά οργανωμένη προσπάθεια ανάπτυξης εμπιστοσύνηςμε ένα ξεκάθαρο σχέδιο για το μέλλον. Αυτό θα βοηθήσει στη μείωση του κρατικού πιστωτικού κινδύνου και θα προσελκύσει διεθνείς στρατηγικούς επενδυτές να επενδύσουν στις ελληνικές επιχειρήσεις, οι οποίες όχι μόνο επιβίωσαν από τη χειρότερη κρίση, αλλά αυξήσαν την ανταγωνιστικότητά τους

Τρίτον, ως αποτέλεσμα των επενδύσεων, η οικονομία θα ξαναβρεί την ισορροπία προς υπηρεσίες και προϊόντα υψηλής προστιθέμενης αξίας και θα επεκταθεί σε καινούργιες αγορές. Κλαδικές δημόσιες πολιτικές με συνοχή, που προωθούν την ανάπτυξη, τη χρηματοδότηση στα τελευταία στάδια της Ε&Α, την ομαδοποίηση της ζήτησης και την ομαδοποίηση της προσφοράς είναι απαραίτητες για να διευκολύνουν αυτή τη μετατόπιση.

insider.gr

Σχετικά Νέα