Πειραιώς: Στο 58,82% ανέβασε το ποσοστό της στη MIG

Σε συνέχεια της από 09.02.2023 δημοσιοποίησης υποβολής υποχρεωτικής δημόσιας πρότασης από την Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. προς τους μετόχους της MIGΜΙΓ 0,00% Α.Ε. (η «Εταιρεία») για την απόκτηση του συνόλου των κοινών ονομαστικών, μετά ψήφου, μετοχών τους, η Πειραιώς Financial Holdings A.E., μητρική της Τράπεζας Πειραιώς, γνωστοποιεί, ότι η τελευταία απέκτησε στις 17 Μαρτίου 2023 μέσω του Χρηματιστηρίου Αθηνών 1.227.134 μετοχές της Εταιρείας, με τιμή απόκτησης €0,2170 ανά μετοχή, η οποία ισούται με την τιμή της Δημόσιας Πρότασης.

Οι μετοχές αυτές αντιπροσωπεύουν ποσοστό 0,1306% των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.

Κατόπιν αυτών, η Τράπεζα Πειραιώς κατέχει πλέον 552.635.622 δικαιώματα ψήφου που αντιστοιχούν σε ποσοστό 58,8216% επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.

Ακολουθήστε το The Indicator στο Google news

Σχετικά Νέα