Πειραιώς: Ανάληψη από ΑΤΜ άλλης τράπεζας χωρίς κόστος σε όλες τις απομακρυσμένες περιοχές

Σε συνέχεια της δέσμευσής της να επανεξετάσει την τιμολογιακή της πολιτική, η Τράπεζα Πειραιώς αποφάσισε.

Τρ. Πειραιώς: Το πρόστιμο της ΕΚΤ αφορά υπόθεση του 2015/ Καμία επίπτωση στα χρηματοοικονομικά στοιχεία

Αναφορικά με την ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας – Τραπεζικής Εποπτείας («ΕΚΤ») στις 23 Σεπτεμβρίου.