ΟΤΕ: Αποχώρησε από το Δ.Σ. ο Srinivasan Gopalan

Την παραίτησή του μη εκτελεστικού μέλος του Διοικητικού του Συμβουλίου κ. Srinivasan Gopalan, γνωστοποίησε ο ΟΤΕ, ενημερώνοντας ότι η διαχείριση και εκπροσώπηση της Εταιρείας θα συνεχισθεί από τα εναπομείναντα εννέα μέλη.

Ο κ. Gopalan εκτός από μέλος του Δ.Σ ήταν μέλος της Επιτροπής Αμοιβών & Ανθρωπίνου Δυναμικού και της Επιτροπής Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων μελών του Δ.Σ. και θα αντικατασταθεί στις δύο επιτροπές από το μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ κα. Dominique Leroy,

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«O Οργανισμός Τηλεπικοινωνιών της Ελλάδος Α.Ε. («ΟΤΕ Α.Ε.» ή «Εταιρεία») ανακοινώνει ότι o κ. Srinivasan Gopalan, μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και μέλος της Επιτροπής Αμοιβών & Ανθρωπίνου Δυναμικού και της Επιτροπής Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων μελών του Δ.Σ. υπέβαλε την παραίτησή του με ισχύ από 11-01-2021.

Κατόπιν τούτου, η διαχείριση και εκπροσώπηση της Εταιρείας θα συνεχισθεί από τα εναπομείναντα εννέα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου χωρίς επί του παρόντος αντικατάσταση του παραιτηθέντος μέλους. Επισημαίνεται ότι στις δύο ανωτέρω επιτροπές του Δ.Σ. το παραιτηθέν μέλος αντικαθίσταται από την κα. Dominique Leroy, μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.»

Σχετικά Νέα