Δέκα ασυνόδευτα παιδιά μετεγκαταστάθηκαν από την Ελλάδα στην Πορτογαλία, με τον συνολικό αριθμό των ασυνόδευτων που έχουν μετεγκατασταθεί σε κράτη-μέλη της ΕΕ, από τον Απρίλιο του 2020, να ανέρχεται πλέον σε 1.271.