Μείωση ενοικίου: Πώς θα εισπράξουν την αποζημίωση οι ιδιοκτήτες ακινήτων

Η μείωση ενοικίου τόσο για ιδιοκτήτες επιχειρήσεων όσο και για εργαζόμενους σε αναστολή είναι μεταξύ των μέτρων στήριξης εν μέσω κορωνοϊού.

Τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσουν οι ιδιοκτήτες ακινήτων που τα μισθώνουν σε επιχειρήσεις ή εργαζόμενους σε αναστολή λόγω κορωνοϊού ή πληττόμενες επιχειρήσεις και εργαζόμενους σε πληττόμενες επιχειρήσεις, περιγράφει η ΠΟΜΙΔΑ.

Οι κανόνες περιλαμβάνονται κυρίως στην εγκύκλιο ΠΟΛ 1140/2006 και την τροποποιητική της 1019/31-1-2020 του Υπουργείου Οικονομικών.
Πώς γίνεται η είσπραξη αποζημίωσης για τις μειώσεις ενοικίων

Οι κανόνες για την είσπραξη της αποζημίωσης από τις μειώσεις ενοικίων είναι οι εξής:

Κάθε δικαιούχος είσπραξης αποζημίωσης λόγω μείωσης ενοικίων ακινήτων θα πρέπει να γνωστοποιήσει στην ΑΑΔΕ, έστω και καθυστερημένα, τον τραπεζικό λογαριασμό του για να του κατατεθεί το ποσό που δικαιούται.

Συγκεκριμένα το πλήρες ΙΒΑΝ του λογαριασμού κατάθεσης θα πρέπει να καταχωρηθεί στη σελίδα του δικαιούχου στο TAXISNET, στην αριστερή στήλη «My Taxis Net» και στο παράθυρο «Δήλωση Λογαριασμού – ΙΒΑΝ».

Η τελευταία ΠΟΛ 1019/20 αναφέρει ρητά ότι «Σε περίπτωση κοινού λογαριασμού αυτός δύναται να δηλώνεται από έως δύο δικαιούχους». Συνεπώς σύμφωνα με αυτήν, δεν κατατίθενται χρήματα σε κοινούς λογαριασμούς με πάνω από δύο δικαιούχους, έστω και αν το όνομα του δικαιούχου της αποζημίωσης είναι πρώτο.

Το όνομα του εκμισθωτή-δικαιούχου της αποζημίωσης μπορεί να είναι πρώτο ή και δεύτερο στο δηλωμένο τραπεζικό λογαριασμό κατάθεσης.

Ο δηλωμένος λογαριασμός θα πρέπει να είναι ανοιγμένος σε οποιαδήποτε ελληνική Τράπεζα, με ΙΒΑΝ που να αρχίζει από GR. Η κατάθεση σε Τράπεζα εξωτερικού δεν φαίνεται να προβλέπεται, ούτε έχει ελεγχθεί αν μπορεί να λειτουργήσει στην πράξη.

Ο δηλωμένος λογαριασμός θα πρέπει να είναι ενεργός, και να μην έχει χαρακτηριστεί ως «αδρανής». Αδρανής θα χαρακτηριστεί όταν για 24 συνεχόμενους μήνες δεν έχουν πραγματοποιηθεί συναλλαγές με άμεση χρέωση του λογαριασμού του δικαιούχου. Αδρανείς λογαριασμοί δεν χαρακτηρίζονται οι λογαριασμοί των προθεσμιακών καταθέσεων. Αν υπάρχει λογαριασμός αλλά είναι ήδη χαρακτηρισμένος αδρανής, χρειάζεται αίτηση στην Τράπεζα και επικαιροποίηση των στοιχείων των καταθετών.

Σημειώνεται ότι όλοι οι κανόνες πρέπει να τηρηθούν απαρέγκλιτα ενώ οι αποζημιώσεις είναι αφορολόγητες και ακατάσχετες.

Ακολουθήστε το The Indicator στο Google news

Σχετικά Νέα