Το άγριο ζώο κατέβηκε σε κατοικημένη περιοχή προκειμένου να βρει τροφή.