Κτηματολόγιο: Παράταση δηλώσεων για δήμους της Π. Κεντρικής Μακεδονίας

Την παράταση προθεσμιών υποβολής εκπρόθεσμων δηλώσεων και κατάθεσης αιτήσεων διόρθωσης προδήλου σφάλματος για τους Δήμους Ηράκλειας, Σερρών και Σιντικής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, ανακοίνωσε το Κτηματολόγιο.

Συγκεκριμένα:

Καθορίζεται η 26η Μαΐου 2021, ως ημερομηνία μέχρι την οποία είναι επιτρεπτή η υποβολή εκπρόθεσμων δηλώσεων, κατά τα οριζόμενα στην παρ. 8 του άρθρου 2 του ν. 2308/1995 και η κατάθεση αίτησης διόρθωσης προδήλου σφάλματος κατά τα οριζόμενα στην παρ. 8 του άρθρου 2 και παρ. 5 του άρθρου 6 του ν. 2308/1995, στις υπό κτηματογράφηση περιοχές, για το σύνολο των ακινήτων που βρίσκονται στους Καλλικρατικούς Δήμους Ηράκλειας, Σερρών και Σιντικής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και Παροχή Υποστηρικτικών Υπηρεσιών της Σύμβασης με κωδικό ΚΤ2-05.

Σχετικά Νέα