Η μεταποίηση έδωσε ώθηση στη βιομηχανική παραγωγή

Με σημαντική αύξηση της τάξεως του 5,5% έκλεισε ο Μάρτιος για τον δείκτη βιομηχανικής παραγωγής, ενώ ιδιαίτερα θετική εξέλιξη αποτελεί η άνοδος της μεταποίησης, η οποία μάλιστα δεν οφείλεται στην επεξεργασία πετρελαιοειδών, που έχουν μεγάλη βαρύτητα στον δείκτη, αλλά στην αύξηση της παραγωγής των άλλων κλάδων.

Θετικά κινείται και ολόκληρο το πρώτο τρίμηνο της φετινής χρονιάς συγκριτικά με πέρυσι, στοιχείο που συνιστά «καλή είδηση» για την πορεία του φετινού ΑΕΠ.

Στο πρώτο τρίμηνο του 2021 έχει πλέον καταγραφεί αύξηση 4,5% συγκριτικά με το πρώτο τρίμηνο του 2020. Όσο για τον εποχικά διορθωμένο γενικό δείκτη βιομηχανικής παραγωγής του Μαρτίου, παρουσίασε αύξηση 2,3% συγκριτικά με αυτόν του Φεβρουαρίου.

Ο δείκτης του κλάδου της βιομηχανίας δέρματος και δερμάτινων ειδών σημείωσε τη μεγαλύτερη ποσοστιαία αύξηση, ενώ ο δείκτης του κλάδου παραγωγής άλλων μη μεταλλικών ορυκτών προϊόντων σημείωσε τη μεγαλύτερη ποσοστιαία μείωση κατά τον Μάρτιο του 2021 σε σχέση με τον Φεβρουάριο 2021.

Κατά τη σύγκριση των δεικτών του Μαρτίου 2021 με τους αντίστοιχους δείκτες του Μαρτίου 2020, οι μεγαλύτερες ποσοστιαίες αυξήσεις καταγράφηκαν στην κατασκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών, ηλεκτρονικών και οπτικών προϊόντων και στις άλλες μεταποιητικές δραστηριότητες, ενώ η μεγαλύτερη ποσοστιαία μείωση σημειώθηκε στην κατασκευή μηχανοκίνητων οχημάτων, ρυμουλκούμενων και ημιρυμουλκούμενων οχημάτων.

Η τριπλή αύξηση -του φετινού Μαρτίου συγκριτικά με τον περσινό Μάρτιο, του Μαρτίου συγκριτικά με τον Φεβρουάριο και του πρώτου φετινού τριμήνου συγκριτικά με το αντίστοιχο περσινό- ήταν το αποτέλεσμα των ακόλουθων επιμέρους μεταβολών:

Μάρτιος 2021/2020

Η αύξηση του διορθωμένου ως προς το πλήθος των εργάσιμων ημερών Γενικού Δείκτη Βιομηχανικής Παραγωγής κατά 5,5% τον μήνα Μάρτιο 2021, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Μαρτίου 2020, προήλθε από τις ακόλουθες μεταβολές των δεικτών των επιμέρους τομέων βιομηχανίας:

1. Από την αύξηση:

– Κατά 17,6% του Δείκτη Παροχής Ηλεκτρικού Ρεύματος.

– Κατά 3,4% του Δείκτη Μεταποίησης. Στην αύξηση αυτή συνέβαλαν, κυρίως, οι μεταβολές των δεικτών των διψήφιων κλάδων: κατασκευής ηλεκτρονικών υπολογιστών, ηλεκτρονικών και οπτικών προϊόντων, άλλων μεταποιητικών δραστηριοτήτων, κατασκευής μηχανημάτων και ειδών εξοπλισμού, κατασκευής ηλεκτρολογικού εξοπλισμού, παραγωγής κλωστοϋφαντουργικών υλών, κατασκευής λοιπού εξοπλισμού μεταφορών, κατασκευής μεταλλικών προϊόντων, κατασκευής ειδών ένδυσης, ποτοποιίας, παραγωγής βασικών μετάλλων.

– Κατά 0,8% του Δείκτη Παροχής Νερού.

2. Από τη μείωση:

– Κατά 4,3% του Δείκτη Ορυχείων – Λατομείων. Η μείωση αυτή οφείλεται στη μεταβολή του δείκτη του διψήφιου κλάδου εξόρυξης μεταλλευμάτων.

Α’ τρίμηνο 2021/2020

Η αύξηση του διορθωμένου ως προς το πλήθος των εργάσιμων ημερών μέσου Γενικού Δείκτη Βιομηχανικής Παραγωγής της περιόδου Ιανουαρίου – Μαρτίου 2021 κατά 4,5%, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη της περιόδου Ιανουαρίου – Μαρτίου 2020, προήλθε από τις ακόλουθες μεταβολές των δεικτών των επιμέρους τομέων βιομηχανίας:

1. Από την αύξηση:

– Κατά 12,8% του Δείκτη Παροχής Ηλεκτρικού Ρεύματος.

– Κατά 2,6% του Δείκτη Μεταποίησης.

2. Από τη μείωση:

– Κατά 0,3% του Δείκτη Παροχής Νερού.

– Κατά 1,1% του Δείκτη Ορυχείων – Λατομείων.

Μάρτιος/Φεβρουάριος 2021

Η αύξηση του εποχικά διορθωμένου Γενικού Δείκτη Βιομηχανικής Παραγωγής κατά 2,3% τον μήνα Μάρτιο 2021, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Φεβρουαρίου 2021, προήλθε από τις ακόλουθες μεταβολές των δεικτών των επιμέρους τομέων βιομηχανίας:

1. Από την αύξηση:

– Κατά 3% του Δείκτη Παροχής Ηλεκτρικού Ρεύματος.

– Κατά 1,7% του Δείκτη Μεταποίησης.

– Κατά 0,8% του Δείκτη Παροχής Νερού.

2. Από τη μείωση:

– Κατά 0,4% του Δείκτη Ορυχείων – Λατομείων.

Ακολουθήστε το The Indicator στο Google news

Σχετικά Νέα