Γραπτές εξετάσεις για απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας – Απαραίτητες οι γνώσεις γεωγραφίας και ιστορίας

Μέσα από διαδικασία εξέτασης που θυμίζει «πανελλαδικές εξετάσεις» θα περνούν από εδώ και πέρα όλοι όσοι επιθυμούν να αποκτήσουν την ελληνική ιθαγένεια, σύμφωνα με το νομοσχέδιο του υπουργείου Εσωτερικών που κατατέθηκε την Τρίτη στη Βουλή.

Συγκεκριμένα, το νομοσχέδιο προβλέπει αντικατάσταση της προφορικής συνέντευξης του αιτούντος από γραπτές εξετάσεις για την απόκτηση του πιστοποιητικού επάρκειας γνώσεων για πολιτογράφηση και μάλιστα πριν από την κατάθεση της σχετικής αίτησης.

Γνώση ελληνικής ιστορίας

Οι εξετάσεις θα σκοπεύουν στην «εξακρίβωση της γνώσης της ελληνικής ιστορίας, γεωγραφίας, του πολιτισμού και των θεσμών του πολιτεύματος, που προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία να αποκτήσει διακριτό χαρακτήρα και να διαφοροποιηθεί από την οικονομική και κοινωνική ένταξη (σ.σ.: του αιτούντος)», σημειώνεται χαρακτηριστικά στην αιτιολογική έκθεση.
Για τη γλώσσα θεσπίζεται ως απαραίτητο επίπεδο το Β1 (όπως σε Γαλλία και Γερμανία, που επίσης έχουν θεσπίσει γραπτές εξετάσεις), δηλαδή σε επίπεδο γνώσεων υποχρεωτικής εκπαίδευσης (γυμνάσιο).

Από τις συγκεκριμένες εξετάσεις απαλλάσσονται όσοι έχουν αποφοιτήσει από ελληνικό λύκειο ή ΑΕΙ, ενώ ειδικές περιπτώσεις (δυσλεκτικοί, άτομα με αναπηρία, άνω των 67) μπορούν να δώσουν προφορικές εξετάσεις. Για τις εξετάσεις θα δημιουργηθεί Τράπεζα Θεμάτων που θα είναι διαθέσιμη στο Διαδίκτυο, ενώ είναι δυνατή η επανάληψή τους με την καταβολή του αντίστοιχου τιμήματος.

Στόχος του ανασχεδιασμού είναι η «αντικειμενική, διαφανής και γρήγορη απόδοση της ελληνικής ιθαγένειας σε όσους πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις, αλλά και η εξάλειψη των πηγών διαφθοράς και των πελατειακών σχέσεων». Προβλέπεται η οργανωτική αναδιάρθρωση της Γενικής Γραμματείας Ιθαγένειας.

Το νομοσχέδιο, που αποτελείται από οκτώ κεφάλαια και 58 άρθρα, ρυθμίζει και άλλα θέματα, όπως αποκαλύπτει και ο τίτλος του: «Τροποποίηση Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, νέο πλαίσιο επιλογής διοικήσεων στον δημόσιο τομέα, ρύθμιση οργανωτικών θεμάτων της Γενικής Γραμματείας Ιθαγένειας και της Γενικής Γραμματείας Ανθρώπινου Δυναμικού Δημόσιου Τομέα του υπουργείου Εσωτερικών, ρυθμίσεις για την αναπτυξιακή προοπτική και την εύρυθμη λειτουργία των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης».

Στο Β΄ κεφάλαιο περιλαμβάνονται ρυθμίσεις για την επιλογή διοικήσεων στο Δημόσιο, όπου, σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση, θεσπίζεται ένα σύγχρονο πλαίσιο προκειμένου να διασφαλιστεί η ουσιαστική τήρηση των συνταγματικών αρχών της ισότητας και της αξιοκρατίας, σε εναρμόνιση με τις καλύτερες διεθνείς πρακτικές.

Μεταξύ άλλων προβλέπεται η θέσπιση ελάχιστων προσόντων συμμετοχής (πτυχίο ΑΕΙ, πολύ καλή γνώση μιας ξένης γλώσσας, τουλάχιστον πενταετής εργασιακή εμπειρία στον δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα).

Στο Γ΄ κεφάλαιο ρυθμίζονται ζητήματα προσωπικού της δημόσιας διοίκησης και των ΟΤΑ, όπως για παράδειγμα η δυνατότητα αμοιβαίας μετάταξης και απόσπασης (για λόγους υγείας ή συνυπηρέτησης) στο προσωπικό των δημοτικών επιχειρήσεων ύδρευσης – αποχέτευσης, σε αντιστοιχία με τους δημοτικούς υπαλλήλους.

Στο Ε΄ κεφάλαιο διασφαλίζεται η απρόσκοπτη συνέχιση του προγράμματος «Βοήθεια στο σπίτι» με το υφιστάμενο προσωπικό μέχρι την ολοκλήρωση των διαδικασιών πρόσληψης μόνιμου προσωπικού.

Ακολουθήστε το The Indicator στο Google news

Σχετικά Νέα