ΕΥ: Στις μεγαλύτερες γενιές πρέπει να εστιάσουν οι εταιρείες ΜΜΕ & ψυχαγωγίας

Οι εταιρείες ΜΜΕ & ψυχαγωγίας θα πρέπει να υιοθετήσουν μια στρατηγική, η οποία θα αφορά πολλές γενιές, και να αμφισβητήσουν τα στερεότυπα για τις συμπεριφορές των μεγαλύτερων γενεών, διαφορετικά, κινδυνεύουν να χάσουν σημαντικές προοπτικές ανάπτυξης. Αυτό προκύπτει από τη μελέτη της ΕΥ, Ten opportunities and threats for media and entertainment companies | 2019, η οποία καταγράφει τους σημαντικότερους κινδύνους, αλλά και ευκαιρίες που θα αντιμετωπίσει ο κλάδος το επόμενο χρονικό διάστημα.

Τα τελευταία χρόνια, ο κλάδος έχει τοποθετήσει τις νεότερες γενιές στο επίκεντρο της στρατηγικής του, τόσο ως προς το περιεχόμενο, όσο και στα κανάλια επικοινωνίας. Ωστόσο, ενώ η Γενιά Z (Gen Z) και οι millennials θεωρούνται ως οι πιο εξοικειωμένες γενιές με την ψηφιακή τεχνολογία, οι baby boomers (όσοι έχουν γεννηθεί μεταξύ 1946-1964), έχουν, συνήθως, μεγαλύτερο διαθέσιμο εισόδημα στη διάθεσή τους και εξοικειώνονται όλο και περισσότερο με την τεχνολογία και την κατανάλωση περιεχομένου. Έρευνα της ΕΥ1 δείχνει ότι οι baby boomers είναι πιο αφοσιωμένοι από τις νεότερες γενιές, και λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι οι άνθρωποι άνω των 65 θα υπερβαίνουν τον αριθμό των παιδιών κάτω των 5 ετών μέχρι το 20202, αυτή η δημογραφική εξέλιξη δημιουργεί μια αναδυόμενη, τεράστια ευκαιρία. Η έκθεση σημειώνει ότι οι εταιρείες πρέπει πλέον να κάνουν τα κατάλληλα βήματα για να κατανοήσουν καλύτερα τις ιδιαίτερες προτιμήσεις των baby boomers.

Προσπαθώντας να ανταγωνιστούν τις ψηφιακά προηγμένες εταιρείες

Πέραν των ηλικιακών δημογραφικών στοιχείων, η έκθεση αναφέρει ότι η «εμμονή με τον πελάτη» αποτελεί ένα από τα κορυφαία 10 θέματα για το 2019. Ενώ οι εταιρείες ΜΜΕ συνεχίζουν να δημιουργούν νέα προϊόντα για να ανταγωνιστούν τις ψηφιακά προηγμένες εταιρείες, η πολυπλοκότητα δημιουργεί ασυνέπεια, η οποία μπορεί να οδηγήσει σε μια κακή εμπειρία για τον πελάτη. Συγκεκριμένα, πολλές εταιρείες δε διαθέτουν τις υποδομές για να συγκεντρώσουν χρήσιμες πληροφορίες από πολλαπλά κανάλια και να τις ανατροφοδοτήσουν στο δικό τους οικοσύστημα. Για να μετριαστεί αυτό το πρόβλημα, η έκθεση υποδεικνύει ότι οι εταιρείες πρέπει να χρησιμοποιούν την τεχνολογία περισσότερο όπως κάνουν οι ψηφιακά προηγμένες εταιρείες, προκειμένου να εξασφαλίσουν καλύτερες εμπειρίες για τους πελάτες τους.

Άλλο ένα βασικό θέμα, «ο επαναπροσδιορισμός με στόχο την ανάπτυξη», δείχνει ότι ένας τρόπος για να επιτευχθεί αυτό μπορεί να είναι μέσω των επενδύσεων σε νέα ψηφιακά εγχειρήματα. Καθώς πολλές από τις ψηφιακά προηγμένες εταιρείες σχεδιάζουν να μεταβάλουν τα παραδοσιακά επιχειρηματικά τους μοντέλα, η έκθεση υπογραμμίζει ότι, προκειμένου οι εταιρείες ΜΜΕ & ψυχαγωγίας να καταφέρουν να συμβαδίσουν, απαιτούνται ριζικές αλλαγές γύρω από το πώς οι πιο παραδοσιακές εταιρείες ΜΜΕ αντλούν, επενδύουν και βελτιστοποιούν κεφάλαια.

Με τόσο ραγδαίες εξελίξεις στον χώρο της τεχνολογίας και με τις εταιρείες ΜΜΕ να συγκεντρώνουν τεράστιους όγκους προσωπικών δεδομένων, η κυβερνοασφάλεια αποτελεί έναν εξίσου κρίσιμο κίνδυνο για τον κλάδο. Η έκθεση υπογραμμίζει πώς το Internet of Things και ένας αυξανόμενος αριθμός διασυνδεδεμένων οικοσυστημάτων έχουν πολλαπλασιάσει το επίπεδο απειλών τα τελευταία χρόνια. Οι εταιρείες θα πρέπει να αντιδράσουν, προχωρώντας στην εκπόνηση μιας πολυεπίπεδης στρατηγικής για την κυβερνοασφάλεια, με ιδιαίτερη έμφαση στα στοιχεία εκείνα που συνδέονται με τo brand τους.

Μια τέλεια συγκυρία γεωπολιτικών αλλαγών

Η έκθεση αναφέρει τον άνευ προηγουμένου μετασχηματισμό που εξελίσσεται στο πεδίο της φορολογίας, καθώς αυτό αποτελεί συγχρόνως μια τεράστια ευκαιρία, αλλά και απειλή για τον κλάδο. Μια σειρά μακροοικονομικών τάσεων, συμπεριλαμβανομένου του Brexit, των εμπορικών διαφορών και εντάσεων, και μιας παγκόσμιας τάσης για μεγαλύτερη διαφάνεια, οδηγούν στην ενίσχυση της αβεβαιότητας. Παράλληλα, η μεγαλύτερη – εδώ και 30 χρόνια – αναθεώρηση του κώδικα φορολογίας των ΗΠΑ, θα μπορούσε να σημαίνει καλύτερες προοπτικές για τις εταιρείες των οποίων τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας φιλοξενούνται στις ΗΠΑ. Οι εταιρείες ΜΜΕ θα πρέπει να χτίσουν ψηφιακές φορολογικές λειτουργίες, οι οποίες να είναι αρκετά ευέλικτες, ώστε να μπορούν να ανταποκριθούν στην υφιστάμενη κατάσταση.

Άλλες ευκαιρίες, αλλά και κίνδυνοι, που αναφέρονται στην έκθεση, συμπεριλαμβάνουν την έξυπνη αυτοματοποίηση, η οποία μπορεί να βοηθήσει τις εταιρείες να επιτύχουν χειροπιαστά αποτελέσματα, τόσο ως προς τις πωλήσεις, όσο και την κερδοφορία. Παράλληλα, αναφέρονται και οι προοπτικές δημιουργίας επιχειρηματικών μοντέλων που θα απευθύνονται άμεσα στους καταναλωτές, καθώς και η ολοένα και πιο έντονη μάχη για την απόκτηση περιεχομένου.

Ακολουθήστε το The Indicator στο Google news

Σχετικά Νέα