Εκλογές 2019: Δείτε πού ψηφίζετε

Óôéãìéüôõðï áðü ôçí åêëïãéêÞ äéáäéêáóßá ãéá ôïí â' ã'õñï ôùí áõôïäéïéêçôéêþí åêëïãþí êáé Åõñùåêëïãþí óå åêëïãéêü ôìÞìá óôï Ìåãáëï÷þñé ÔñéêÜëùí ôçí ÊõñéáêÞ 25 ÌáÀïõ 2014. (EUROKINISSI/ÈÁÍÁÓÇÓ ÊÁËËÉÁÑÁÓ)

Για να μάθει κάθε ψηφοφόρος που ψηφίζει στις αυτοδιοικητικές και τις ευρωεκλογές που θα διεξάγονται σήμερα, μπαίνει στην εφαρμογή του υπουργείου Εσωτερικών «Μάθε Πού Ψηφίζεις» και είναι ήδη ενημερωμένη.

Στην ειδική εφαρμογή μπορεί κανείς να εισάγει τα στοιχεία του, όνομα, επώνυμο, πατρώνυμο, όνομα μητέρας και χρονολογία γέννησης.

Ακολούθως, η εφαρμογή εμφανίζει στον ενδιαφερόμενο σε ποιο εκλογικό διαμέρισμα θα ψηφίσει στις εκλογές.

Για να μάθεις πού ψηφίζεις, πάτα ΕΔΩ.

Σχετικά Νέα