ΔΝΤ: Πώς πρέπει να προστατεύσουν οι αρχές τις τράπεζες

Εργαλεία που περιλαμβάνονται στα εγχειρίδιά τους για την αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών και γεγονότων που θέτουν σε κίνδυνο το τραπεζικό σύστημα, πρέπει να επιστρατεύσουν οι επότες, σημειώνει το ΔΝΤ. Οι επτά συστάσεις του Ταμείου.

Η οικονομική αναταραχή που προκαλεί η πανδημία του κορωνοϊού είναι ένα διαφορετικού είδους σοκ και δυνητικά είναι πιο σοβαρή από αυτήν που προκάλεσε η παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση, γράφουν οι Tobias Adrian και Aditya Narian στο blog του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, σε άρθρο τους αναφορικά με τι διατήρηση της ασφάλειας του τραπεζικού συστήματος εν μέσω της κρίσης Covid-19.
Κάνοντας μια μικρή αναδρομή στις κινήσεις που έγιναν κατά τη διάρκεια της κρίσης του 2008, σημειώνουν πως οι εθνικές αρχές λαμβάνουν τώρα μέτρα για παροχή δημοσιονομικής στήριξης, οι κεντρικές τράπεζες ανοίγουν νέες γραμμές ρευστότητας, ενώ και οι αρμόδιες τραπεζικές εποπτικές αρχές θα πρέπει να βρουν τρόπο ώστε να διασφαλιστεί η συνεχιζόμενη εμπιστοσύνη στο τραπεζικό σύστημα.

Όπως επισημαίνουν, οι τραπεζικές εποπτικές αρχές πρέπει να συνδυάσουν τα εργαλεία που περιλαμβάνονται στα εγχειρίδιά τους για την αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών, γεγονότων που θέτουν σε κίνδυνο τη λειτουργία τους, καθώς και για τον έλεγχο ισχυρών πιέσεων στις τράπεζες. Το ΔΝΤ από την πλευρά του, προσφέρει ορισμένες επιπλέον κατευθυντήριες γραμμές για τη συνέχεια, συστήνοντας στις τραπεζικές εποπτικές αρχές:

–να μην αλλάξουν τους κανόνες και να μην εφαρμόσουν για την ώρα νέες πρωτοβουλίες, σημειώνοντας πως θα πρέπει να παραμείνουν επικεντρωμένες στη διατήρηση των συνεχιζόμενων δραστηριοτήτων τους.

–να χρησιμοποιήσουν τα «μαξιλάρια» που διαθέτουν.

-να ενθαρρύνουν την τροποποίηση δανείων.

–να μην κρύβουν τις ζημιές τους, καθώς η διαφάνεια βοηθά τους μετόχους να είναι προετοιμασμένοι.

–να αποσαφηνίσουν την ρυθμιστική αντιμετώπιση των μέτρων στήριξης, καθώς αυτό θα βοηθήσει στην γενικότερη διαφάνεια.

–να ενισχύσουν την επικοινωνία, ενθαρρύνοντας τον συνεχή διάλογο μεταξύ εποπτικών αρχών και τραπεζών, ιδιαίτερα εν μέσω αυτής της πρωτοφανούς κατάστασης τηλεργασίας.

–να συντονιστούν διασυνοριακά, καθώς η διατήρηση της ακεραιότητας του διεθνούς πλαισίου όταν περάσει η κρίση αυτή θα είναι κρίσιμης σημασίας για την αξιοπιστία του παγκόσμιου χρηματοπιστωτικού συστήματος.

Οι Tobias Adrian και Aditya Narian τονίζουν πως είναι πολύ νωρίς για να πει κανείς αν αυτά θα είναι αρκετά, καθώς στην παρούσα φάση οι συνθήκες σε πολλές χώρες είναι τόσο σοβαρές, όσο το δυσμενές σενάριο των stress tests και μπορεί να γίνουν χειρότερες.

Όλα αυτά υποθέτουν πως η οικονομική δραστηριότητα θα μπορούσε να ξεκινήσει εκ νέου αργότερα φέτος, όμως θα πρέπει να εξεταστούν και πιο δυσμενή σενάρια, στο πλαίσιο των οποίων ορισμένα τραπεζικά συστήματα μπορεί να χρειαστεί να ανακεφαλαιοποιηθούν ή και να αναδιαρθρωθούν, σημειώνουν.

Καταλήγουν πως το ΔΝΤ έχει μεγάλη εμπειρία στην παροχή βοήθειας σε χώρες για την αναδόμηση των τραπεζικών τους συστημάτων και θα βρίσκεται σε ετοιμότητα για να βοηθήσει.

Σχετικά Νέα