Μεγάλος αριθμός απομιμητικών προϊόντων  εντοπίσθηκε σε αποθήκη στο κέντρο της Αθήνας.