Αμετάβλητες στα 2,5 δισ. οι ληξιπρόθεσμες οφειλές του δημοσίου τον Σεπτέμβριο

Πρακτικά αμετάβλητα ήταν τον Σεπτέμβριο οι ληξιπρόθεσμες οφειλές του δημοσίου φτάνοντας τα 2,55 δισ. ευρώ έναντι 2,57 δισ. ευρώ τον περασμένο Αύγουστο.

Οι οφειλές των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης αυξήθηκαν τον Σεπτέμβριο στα 1,673 δισ. ευρώ από 1,637 δισ. ευρώ τον Αύγουστο. Οι καθυστερούμενες επιστροφές φόρων έφτασαν στα 874 εκ ευρώ από 922 εκ ευρώ τον Αύγουστο.

Αναλυτικότερα οι οφειλές των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης:

Στα ασφαλιστικά ταμεία οι οφειλές αυξήθηκαν στα 570 εκ ευρώ τον Σεπτέμβριο από 555 εκ ευρώ τον προηγούμενο μήνα

Στην τοπική αυτοδιοίκηση οι οφειλές επίσης αυξήθηκαν στα 238 εκ ευρώ από τα 207 εκ ευρώ

Στα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου οι οφειλές μειώθηκαν οριακά στα 290 εκ ευρώ από 296 εκ ευρώ τον προηγούμενο μήνα

Τέλος και στα Νοσοκομεία οι οφειλές μειώθηκαν στα 488 εκ ευρώ από 501 εκ ευρώ τον προηγούμενο μήνα.

Σχετικά Νέα