Αλλαγές στη μετοχική σύνθεση πέντε εταιρειών στο ΧΑ

Δημοσιεύθηκε η νέα λίστα των μετοχικών αλλαγών του Χρηματιστηρίου με ημερομηνία 13 Μαρτίου 2023

Η νέα λίστα του ΧΑ περιλαμβάνει αλλαγές στη μετοχική σύνθεση πέντε εταιρείας στο ΧΑ.

Ειδικότερα, στην Πλαίσιο η συμμετοχή των Κωνσταντίνου και Γεωργίου Γεράρδου ανήλθε στο 97,41% στις 6 Μαρτίου 2023.

Επιπλέον, στη MIG το ποσοστό της Πειραιώς αυξήθηκε στο 56,232% στις 9 Μαρτίου.

Αντίστοιχα, στην Εθνική ΤράπεζαΕΤΕ +3,73% η συμμετοχή της The Capital Group Companies ανήλθε στο 5,04% στις 7 Μαρτίου.

Παράλληλα, στην CPI το ποσοστό του Αριστείδη Παπαθάνου διαμορφώθηκε στο 10,77% στις 8 Μαρτίου και στην Euroxx Χρηματιστηριακή η συμμετοχή του Αριστοτέλη Νίνιου ανήλθε στο 8,38% στις 8 Μαρτίου.

Ακολουθήστε το The Indicator στο Google news

Σχετικά Νέα