ΑΑΔΕ: Επιλογή υποθέσεων με point system

Απόφαση του διοικητή της ΑΑΔΕ Γιώργου Πιτσιλή προβλέπει τη συγκρότηση επιτροπών στο Κέντρο Ελέγχου Φορολογουμένων Μεγάλου Πλούτου, στο Κέντρο Ελέγχου Μεγάλων Επιχειρήσεων και στις ΔΟΥ με έργο τη βαθμολόγηση όλων των πληροφοριακών δελτίων που έχουν στη διάθεση τους οι υπηρεσίες, για να πάρουν σειρά έλεγχοι κατά προτεραιότητα.

Υποθέσεις στις οποίες εκτιμάται πως χρειάζεται άμεση /ταχεία επέμβαση βαθμολογούνται με 3, όταν το ενδιαφέρον είναι «σημαντικό» ο βαθμός είναι 2, αν πάρει 1 η υπόθεση σημαίνει ότι έχει «μικρό ενδιαφέρον» και στο 0 δεν χρειάζεται επεξήγηση, δεν υπάρχει λόγος να χάνετε τον καιρό σας (άνευ ενδιαφέροντος).
Η προθεσμία για να βαθμολογηθούν όλα τα πληροφοριακά δελτία (υφιστάμενα και όσα προκύψουν έως τις 13 Σεπτεμβρίου) λήγει στις 30 Σεπτεμβρίου και μετά, ανά 10ήμερο, ό,τι καινούργιο προκύπτει βαθμολογείται και παίρνει σειρά για έλεγχο.
insider.gr

Σχετικά Νέα