Υπηρεσία Ασύλου: Πώς θα λειτουργήσει από την 1η Ιουνίου

Για τον τρόπο λειτουργίας της από την 1η Ιουνίου ενημερώνει το κοινό η Υπηρεσία Ασύλου.

Συγκεκριμένα, κάνει γνωστά πως η ισχύς των δελτίων αιτούντων διεθνή προστασία τα οποία έληξαν μεταξύ 13.3.2020 και 31.5.2020 έχει παραταθεί για διάστημα 6 μηνών, βάσει της υπουργικής απόφασης TT 9028/2020 (ΦΕΚ Β 1854/15.5.2020). Οι αιτούντες που έχουν δελτία εξάμηνης διάρκειας η ισχύς των οποίων έχει λήξει κατά το διάστημα αυτό, θα πρέπει να προσέρχονται στα γραφεία της για ανανέωση στο τέλος της εξάμηνης παράτασης και όχι νωρίτερα.

Η Υπηρεσία ζητεί, επίσης, από τους αιτούντες να κάνουν χρήση των προτύπων αιτήσεων, οι οποίες είναι αναρτημένες στην ιστοσελίδα http://asylo.gov.gr/ για τη διεκπεραίωση διοικητικών ενεργειών.

Οι αιτούντες διεθνή προστασία των οποίων η συνέντευξη δεν έλαβε χώρα κατά τη διάρκεια των μέτρων λόγω Covid-19, θα ενημερωθούν για τη νέα ημερομηνία συνέντευξης το αργότερο κατά την ανανέωση του δελτίου τους από την Υπηρεσία. Σε κάθε περίπτωση, μπορούν να καταθέσουν ηλεκτρονικά αίτηση επίσπευσης μέσω της φόρμας που είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα http://asylo.gov.gr/

Σχετικά Νέα