Β. Κορκίδης: Ενιαίος ΦΠΑ στο ηλεκτρονικό εμπόριο στην ΕΕ

«Είναι πολύ σημαντικό, να επιμείνουμε στην εφαρμογή ενός ενιαίου φόρου και ενιαίου συντελεστή Φ.Π.Α. για συναλλαγές ηλεκτρονικού εμπορίου εντός των χωρών μελών της Ε.Ε. και της “Ένωσης για τη Μεσόγειο” (Union for the Mediterranean)».

Αυτό ανέφερε ο πρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιώς και πρόεδρος της Επιτροπής Εμπορίου (Trade, Retail & Franchise) της Ένωσης Μεσογειακών Εμπορικών και Βιομηχανικών Επιμελητηρίων (ASCAME), Βασίλης Κορκίδης κατά την ομιλία του, στο Επιχειρηματικό Φόρουμ της «Ένωσης για τη Μεσόγειο»του διακυβερνητικού οργανισμού, όπου συμμετέχουν το σύνολο των κρατών της Ε.Ε. αλλά και χώρες της Β. Αφρικής, της Δ. Ασίας και της Ν. Ευρώπης, το οποίο έλαβε χώρα στις 18 Ιουνίου 2019 στο Κάιρο.

Ειδικότερα, ο κ. Κορκίδης, ο οποίος συμμετείχε στην ενότητα «Η επιχειρηματική κοινότητα: ευκαιρίες, προκλήσεις και προσδοκίες» πρότεινε: «…Προκειμένου να αρθούν οι περιορισμοί ή να μειωθούν τα εμπόδια για το Ελεύθερο Εμπόριο αγαθών μεταξύ των μεσογειακών χωρών, πρέπει να «σκεφτούμε πρώτα Μεσογειακά». Είμαστε έτοιμοι να σκεφτούμε έναν νέο εμπορικό όρο, όπως η «Μεσογειοποίηση», όπως η παγκοσμιοποίηση και η διεθνοποίηση, αλλά με πολύ περισσότερη γεωγραφική θέση στην τελική προστιθέμενη αξία; Οι εμπορικοί φραγμοί, συνήθως, περιλαμβάνουν τιμολόγια με επιβαρύνσεις, όπως δασμούς και προσαυξήσεις και μη τιμολόγια, όπως κανόνες αδειοδότησης και ποσοστώσεις. Θα προσθέσω το πιο ακραίο, που είναι οι έλεγχοι κεφαλαίου. Τα οφέλη της ελευθέρωσης του εμπορίου είναι η αύξηση του ανταγωνισμού, η δημιουργία κερδών, η επίτευξη χαμηλότερων τιμών, η μεταφορά και η χρήση νέας τεχνολογίας, η κατανομή των εγχώριων και πολυεθνικών μονοπωλίων, η παροχή μεγαλύτερης επιλογής στους καταναλωτές και τις επιχειρήσεις. Αλλά, σε όλες τις περιπτώσεις και τρόπους «το ελεύθερο εμπόριο είναι δίκαιο και αντίστροφα είναι πάντα δίκαιο το ελεύθερο εμπόριο”; Πρέπει να απαντήσουμε και σε αυτό, προτού καταλήξουμε στα τελικά συμπεράσματά μας σε αυτό το φόρουμ»

Όσον αφορά στις ευκαιρίες ψηφιοποίησης και τις μελλοντικές δράσεις του UFM, επεσήμανε ο πρόεδρος ότι οι εταιρείες της Ε.Ε. υποστηρίζουν μια ευέλικτη και ολιστική προσέγγιση, μεταξύ όλων των μέτρων και υπηρεσιών της Επιτροπής, ώστε να διασφαλιστεί ότι, όλη η νέα νομοθεσία σχεδιάζεται για ένα ψηφιακό περιβάλλον, που αφήνει περιθώρια για τολμηρούς πειραματισμούς με νέα επιχειρηματικά μοντέλα. «Για να μπορέσουν όλες οι επιχειρήσεις να εκμεταλλευτούν τις δυνατότητες ψηφιοποίησης, η UFM θα πρέπει να ζητήσει από τα κράτη μέλη της Ένωσης να αναπτύξουν περαιτέρω την υποδομή του δικτύου επικοινωνιών, ιδίως στις αγροτικές περιοχές, με στόχο την επίτευξη ευρυζωνικού δικτύου μεγάλης ταχύτητας. Τα κεφάλαια της Ε.Ε. πρέπει να λαμβάνουν υπόψη την προοπτική των επιχειρήσεων. Η UFM θα πρέπει να συμβουλευθεί τις οργανώσεις της Ε.Ε. για το ετήσιο πρόγραμμα εργασίας για την ψηφιακή Ευρώπη. Επιπλέον, η στήριξη της κατάρτισης θα πρέπει να χορηγείται τόσο στους επιχειρηματίες όσο και στους εργαζομένους. Είναι πολύ σημαντικό, να επιμείνουμε στην εφαρμογή ενός ενιαίου φόρου και ενιαίου συντελεστή Φ.Π.Α. για συναλλαγές ηλεκτρονικού εμπορίου εντός των χωρών μελών της Ε.Ε. και της UFM» όπως υπογράμμισε ο κ. Κορκίδης.

Τέλος, σημείωσε ότι η UFM θα πρέπει να προετοιμάσει το Κέντρο Ψηφιακών Γνώσεων ως πλατφόρμα για την ανταλλαγή γνώσεων και εμπειρογνωμοσύνης σχετικά με την ψηφιοποίηση. Μπορεί να συντονίσει την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών, τη διοργάνωση συγκεκριμένων σεμιναρίων, διαδικτυακών σεμιναρίων και εργαστηρίων, την ανάπτυξη εργαλειοθηκών και εκπαιδευτικού υλικού και τον σχεδιασμό εκστρατειών ευαισθητοποίησης. «Η UFM θα πρέπει να προστατεύει τα ζωτικής σημασίας ψηφιακά δίκτυα και τις υποδομές, ώστε να αποφεύγεται η οικονομική ζημία για τις επιχειρήσεις και την κοινωνία στο σύνολό της…».

Σχετικά Νέα