Το πλάνο μετασχηματισμού της Alpha Bank

Υπέρ της προώθησης και της έγκρισης ενός σχεδίου συλλογικής υποβοήθησης των τραπεζών, στην προσπάθειά τους να μειώσουν γρηγορότερα τα μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα (NPEs), τάχθηκε η διοίκηση της Alpha Bank, κατά τη διάρκεια της τακτικής γενικής συνέλευσης των μετόχων.

Σύμφωνα με τον πρόεδρο της Alpha Bank Βασίλη Ράπανο, η έγκριση από τις ευρωπαϊκές αρχές και η ψήφιση από το ελληνικό Κοινοβούλιο ενός σχεδίου συλλογικής υποβοήθησης, όπως αυτά του ΤΧΣ και της ΤτΕ, θα διευκόλυνε σημαντικά την προσπάθεια των τραπεζών να μειώσουν ταχύτερα τα μη εξυπηρετούμενα ανοίγματά τους, εξασφαλίζοντας ρευστότητα για τη χρηματοδότηση της οικονομίας.

Την ίδια άποψη υποστήριξε και ο διευθύνων σύμβουλος της Alpha Βank Βασίλης Ψάλτης, επισημαίνοντας ότι ένα τέτοιο σχέδιο θα συνέβαλε σημαντικά στην επίτευξη και στην υπέρβαση των επιχειρησιακών στόχων μείωσης των NPEs που έχουν καταθέσει οι εγχώριες τράπεζες στον ενιαίο εποπτικό μηχανισμό (SSM).

Ο κ. Ψάλτης ανέφερε στην ομιλία του ότι, στην επέτειο των 140 ετών από την ίδρυση της τράπεζας, που συμπίπτει με την ανάληψη των καθηκόντων του ως διευθύνοντος συμβούλου, αναγνωρίζει τη μεγάλη ευθύνη που έχει αναλάβει και τη δέσμευσή του στους κοινούς στόχους με τους μετόχους, την προτεραιότητα στον πελάτη και τη στήριξη της ελληνικής οικονομίας που εισέρχεται σε περίοδο ανάκαμψης. Στο πλαίσιο αυτό προανήγγειλε ότι η συνολική στρατηγική μετασχηματισμού της Alpha Βank θα ανακοινωθεί στο τέταρτο τρίμηνο της φετινής χρονιάς και θα σηματοδοτεί την αλλαγή σελίδας για την τράπεζα. Οπως υπογράμμισε, «το σχέδιο θα επιλύει προβλήματα του παρελθόντος και θα βάζει την τράπεζα στο επίκεντρο των εξελίξεων», ενώ παρουσίασε τους βασικούς άξονες του μετασχηματισμού, οι οποίοι είναι:

• Επιτάχυνση της επίλυσης του προβλήματος των NPEs, αξιοποιώντας την ευελιξία που παρέχει η ισχυρή κεφαλαιακή θέση της τράπεζας, αλλά και στοχευμένες πρωτοβουλίες της κυβέρνησης και των θεσμικών παραγόντων της χώρας.

• Στήριξη της δυναμικής ανάπτυξης και επενδύσεων στην Ελλάδα, μέσω νέων χρηματοδοτήσεων προς την πραγματική οικονομία και μέσω ενός διευρυμένου συνόλου υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας για τη διευκόλυνση και ανάπτυξη της δραστηριότητας των πελατών της τράπεζας.

• Αξιοποίηση των εξελισσόμενων δυνατοτήτων της τεχνολογίας, μέσα από το πρόγραμμα ψηφιακού μετασχηματισμού της τράπεζας, ανταποκρινόμενη στην ανάγκη για ταχεία, απλή και αποτελεσματική εξυπηρέτηση μέσα από κάθε κανάλι και στην ανάγκη ενίσχυσης της παραγωγικότητας και αποδοτικότητας της τράπεζας.

• Ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού με προσήλωση στο αποτέλεσμα, μέσα σε ένα αξιοκρατικό περιβάλλον που παρέχει στους υπαλλήλους τα μέσα και την εκπαίδευση για την υποστήριξη της εργασίας τους, αλλά και τα κατάλληλα κίνητρα και την αντίστοιχη επιβράβευση για τη συμβολή τους.

Ο κ. Ψάλτης σημείωσε ότι τα νέα «εργαλεία» ρυθμίσεων που εισήγαγε η τράπεζα τον Ιούλιο του 2018 για αναδιαρθρώσεις δανείων λιανικής τραπεζικής προσφέρουν θετικές ενδείξεις, καθώς έχει αυξηθεί ο αριθμός των ρυθμίσεων μακροπρόθεσμου ορίζοντα (+30%) σε σχέση με τις βραχυπρόθεσμες. Οι μακροπρόθεσμες ρυθμίσεις αποτελούν πλέον το 72% των συνολικών αναδιαρθρώσεων στα προβληματικά δάνεια λιανικής. Στο σκέλος των πωλήσεων, η τράπεζα συνεχίζει την υλοποίηση των επιχειρησιακών της στόχων, με τη διοίκησή της να υπενθυμίζει ότι πέρυσι διενήργησε τις υψηλότερες πωλήσεις χαρτοφυλακίου προβληματικών δανείων μεταξύ των εγχώριων τραπεζών και αναδείχθηκε, με βάση το παραπάνω κριτήριο, στην 7η καλύτερη θέση μεταξύ των ευρωπαϊκών τραπεζών.

Σχετικά Νέα