Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη: Η μάχη κατά της διαφθοράς ενοχλεί τον ΣΥΡΙΖΑ

Για διαρκή απέχθεια για το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και δαιμονοποίηση της ΕΛΑΣ κατηγορεί τον.